Dags att nominera inför sektionens årsmöte

Valberedningen informerar om att det är dags att nominera inför sektionens årsmöte som hålls den 31 mars.

Nomineringar inför årsmötet 2020

Valberedningen inom ST, Sektion Väst (229-05), uppmanar härmed medlemmarna att inför årsmötet 2020 nominera till följande uppdrag inom sektionen:

Sektionsordförande
Vice sektionsordförande
Studieorganisatör
Fyra ordinarie ledamöter
Två ersättare

Två ordinarie revisorer
Två revisorsersättare

När ni nominerar ledamöter till sektionsstyrelsen, tänk då på att den ni nominerar ska vara tillfrågad och ha tackat ja till nomineringen. Ange även vilket uppdrag personen är villig att åta sig.

Sekreterare
Värvningsansvarig
Kassör
Jämställdhetsansvarig

Tänk på att helheten i sektionsstyrelsen ska gagnas och nominera inte bara "egna" kandidater. Hänsyn ska tas till geografisk spridning, könsfördelning, befattning, mångfald och inom vilken verksamhet kandidaten arbetar vid sammansättning av styrelsen.

Ytterligare kriterier som gäller den som föreslås är:

Dela ST:s ideologiska värderingar

Kunskap och gärna erfarenhet av fackligt arbete

Förmåga att företräda alla medlemmar

Vilja att prioritera det som krävs för uppdraget

Ledaregenskaper

Engagemang

Samarbetsförmåga

 

Vid nominering ska blanketten ”Blankett för nomineringar inför sektionens årsmöte” användas. Den skickas ifylld till sammankallande i valberedningen och adressen finns på blanketten. Blanketten har skickats ut tillsammans med detta brev. Den finns också på STs hemsida under fliken Dokument/Arbetsmaterial.

Vilka av nuvarande styrelseledamöter/ersättare som kandiderar respektive inte kandiderar till uppdrag framgår nedan:

Ställer upp för omval

Ordförande – Alena Barzngi

Vice ordförande – Magnus Blomqvist

Ordinarie ledamöter

Reger Shafik

Janni Usic

Ersättare
Marina Oredsson

Farzad Adelzadeh

Ordinarie revisor

Åsa Bissette

Ingela Lindgren

Revisorsersättare
Taulanta Shatri

Jesper Eriksson Hultén

Avsagt sig omval

Studieorganisatör- Darko Lipovac

Ordinarie ledamöter – Shermin Molanian

Kassör- Eva Delmart-Andersson

 

Valberedningens mål är att styrelsen ska bestå av  7 ledamöter och 2 ersättare (om årsmötet så godkänner det) ifall det finns tillräckligt med kandidater.

Nomineringarna ska via e-mail eller protokoll vara valberedningen tillhanda senast den 19 februari 2020 under adress linda.zhaco@migrationsverket.se

För valberedningen

 

Linda Zhaco                                                                 Rosario Cadiz Mendieta   

Eduardo Maturana