Gemensamma samtal inleds för att stärka spårtrafikbranschen

Parterna inom spårtrafikbranschen, fackförbunden Seko och ST samt nybildade bransch- och arbetsgivarförbundet för Spårtrafikföretag inom Almega, har nyligen träffats och diskuterat former för ett partsgemensamt, långsiktigt samarbete för att stärka hela spårtrafikbranschen.

Syftet med de kommande samtalen är att främja branschens utveckling genom att identifiera gemensamma intressen och frågor som både arbetsgivare och fackförbund kan driva tillsammans.

Det handlar om att öka transparensen hos parterna och att gemensamt bygga upp ett starkt förtroende för spårtrafiken i en tid där klimatomställningen kräver smarta transporter av människor och gods, och där järnvägen är det självklara alternativet.

Samarbetet kan exempelvis handla om olika påverkansfrågor, hållbar kompetensförsörjning, jämställdhet, gemensamt arbetsmiljöarbete samt utveckling av branschens kollektivavtal.

Medarbetarnas och medlemmarnas perspektiv är en viktig utgångpunkt för att detta arbete ska bli framgångsrikt.

Formerna för samarbetet kommer att preciseras närmare efter sommaren, men ett första steg blir att tillsätta en partsgemensam arbetsgrupp där olika representanter och kompetenser från båda sidor inom branschen finns representerade och där frågor kan beredas.

Publicerat 2019-07-05.