Sektionsstyrelsens semesterlista

Se bifogad fil för uppgifter om sektionsstyrelsens semestrar.

Étt enkelt sätt att under sommaren komma i kontakt med styrelsen är att använda vår gruppbrevlåda GB-ST-SektionVäst.