Löneförhandlingarna påbörjade för ST

I det senaste nyhetsbrevet kan du läsa om löneförhandlingarna som nu har påbörjats. Du kan även läsa om endagstraktamente, hantering av klämdagar och lön vid utökad delegation och förordnande.

Igår träffades STs och arbetsgivarens representanter för ett första förhandlingstillfälle i syfte att teckna ett lokalt lönerevisionsavtal (RALS-avtal) för 2019. Mer om RALS och våra yrkanden kan du läsa om i tidigare nyhetsbrev som du hittar här. Än så länge är ytterligare förhandlingstillfällen inbokade till den 21 och 28 maj. Vi återkommer självklart med mer information framöver.
 
Tips: besök STs hemsida gällande lön, www.st.org/arbetsliv/lon.

 

Arbete på klämdagar
Inför kommande klämdagar är det många som har hört av sig till ST med frågan om man är tvungen att jobba. Enligt vårt arbetstidsavtal (ATA) är vi lediga vid klämdagar men vissa funktioner måste dock vara bemannade. I och med den nya förvaltningslagen har kraven på myndigheterna tagits bort när det gäller öppettider. Viss service ska ändå kunna ges.

Arbetsgivaren har på myndighetsgemensam nivå inte förhandlat frågan om bemanning vid klämdagar, alltså inte till exempel specificerat vilka funktioner som måste vara bemannade och ST menar att arbetsgivaren är skyldig att genomföra sådan förhandling. STs åsikt är att de flesta av våra medlemmar har rätt att vara lediga på klämdagar.

Beordrande av att arbeta på klämdag ska göras senast två veckor innan aktuell klämdag för att ersättsättning ska ges i form av tid. Blir man beordrad att arbete senare än två veckor innan så ska det utgå övertidsersättning. STs åsikt är att även sådant beordrande först ska förhandlas.

Vi har lyft problematiken till arbetsgivaren men inte fått någon klar. återkoppling. Vi hoppas nu på att arbetsgivaren snarast återkommer i frågan så att det blir tydligt hur frågan ska hanteras.

Endagstraktamente
ST har under en längre tid drivit på frågan om endagstraktamente och förhandlingarna har pågått under våren. Nästa förhandlingstillfälle är den 16 maj. Vi hoppas att arbetsgivaren ser vikten av att erbjuda goda anställningsvillkor när vi reser i tjänsten och vill värna om sina medarbetare.

Lön vid utökad delegation och förordnande
En annan fråga som ST har drivit är den om lön vid utökad delegation och förordnande. Denna möjlighet fanns tidigare innan arbetsgivaren ensidigt ändrade sin policy och istället började hänvisa eventuella lönejusteringar till lönerevisionstillfälle. ST har ända sedan dess ansett detta vara felaktigt och verkat för en förändring. Arbetsgivaren har nu meddelat att man inom kort tänker återkomma i frågan. Självklart hoppas vi på en bra lösning som är bra för våra medlemmar och som ger dem rätt betalt för utförda arbetsuppgifter och ansvar.

Avdelningsstyrelsen