Nätverk för chefer

Nu har du som chefsmedlem möjligheten att ingå och verka i ett strukturerat nätverk, med start 26 april 2016. Syftet är att ge dig möjlighet till att reflektera kring aktuella frågor och utmaningar, tillsammans med andra chefer i liknande situationer.

Så här fungerar det

Gruppen består av chefsmedlemmar i ST som alla har liknande situation och problemställningar. Syfte med gruppen är att medlemmarna ska reflektera över och diskutera utmaningar och problem i chefsrollen.

Anmäl dig

Nätverksmötets form och struktur

Under två timmar är mötet strukturerat och leds under det första året av en erfaren samtalsledare. Varje träff har en kort och enkel agenda. Till det första mötet finns ett diskussionsämne fastställt, men vid de kommande mötena bestämmer deltagarna själva vilka frågor som ska diskuteras.

Presentation, diskussion och nätverkande

Varje möte startar med att deltagarna presenterar sig, samt tar upp det ämne som denne vill diskutera i gruppen. Ämnet dokumenteras. När alla har presenterat sig går man igenom listan med aktuella ämnen, och väljer de mest relevanta för dagen.

Samtalsledare leder diskussionen och ser till att alla ämnen diskuteras och att deltagarna bidrar lika mycket. Eventuellt diskuteras planer och mål till nästa möte.

Gruppen avslutar med 30 minuter informellt nätverkande. Deltagarna får tala fritt med varandra. Samtalsledare finns kvar för eventuella frågor och individuella reflektioner.

Påföljande möten

De påföljande mötena 2, 3 och 4 startar med att reflektera över det senaste mötet. Eventuella planer och mål följs upp. För övrigt följs samma agenda.

Under det första året är en erfaren ledarskapskonsult fungerar som samtalsledare under det första året, för att säkerställa att nätverket är aktivt och att deltagarna håller igång över tid. Från år två är nätverket självgående och deltagarna organiserar själva mötena.

  Kontaktuppgifter

  Anders Kinding anders@kinding.com 070-540 1224
  Anna-Karin Gisslén anna-karin@empowermentgroup.se 070-433 4446

  Detta program är ett samarbete mellan Anders Kinding utbildning & kommunikation ab och Empowerment Group AB.

  Anna-Karin Gisslén verkar som kursledare, mentor och karriärutvecklingskonsult. Hon är beteendevetare och certifierad coach på PCC-nivå. Hon har ledarerfarenhet från både personal- och projektledning och har arbetat med inköp, marknadsföring, spedition och drift- och produktutveckling. Anna-Karin är nominerad till årets Mentor 2015 av NyföretagarCentrum.

  Anders Kinding arbetar som ledarskapskonsult och kursledare. Primärt verksamhetsområde är Sverige men han följer även kunder över hela världen. Kommunicerar, facilitera och coachar chefer och ledningsgrupper på såväl engelska som svenska.

  Han är författare till flera böcker, varav två har fått första pris av Sveriges HR-förening som ”årets bok”: Ledarrollen vid uppsägningar (2002) och Ung & Chef (2006).