Tre personer sitter och jobbar i ett mötesrum

Samverkan

Publicerad: 2022-12-19

I den här utbildningen får du grundläggande kunskap om ditt uppdrag och din roll som facklig part i inflytandefrågorna på arbetsplatsen. Vi rekommenderaratt du repeterar modulen om MBL innan du startar utbildningen.

Syftet med den här utbildningen är att du ska få lära dig hur samverkan går till, vilka vinsterna med ett fungerande samverkansavtal är samt vad du kan göra om det inte fungerar som det är tänkt på din arbetsplats.

Den här utbildningen, som även ingår som en modul i STs fackliga grundutbildning, är tillgänglig som en fristående mikroutbildning. Du får därmed möjlighet att repetera dina kunskaper. 

Innehåll

  • Vinster med samverkan
  • Vad ett samverkansavtal är och vad som brukar ingå 
  • När samverkan inte fungerar 

Upplägg

Digital modul 

Tidsåtgång

Ca 10 min

För vem

Den här utbildningen riktar sig till dig som företräder medlemmar i inflytandefrågor på arbetsplatser där ni tillämpar samverkansavtal.