Personer jobbar i ett mötesrum

MBL

Publicerad: 2022-12-19

I den här utbildningen får du grundläggande kunskap om ditt uppdrag och din roll som facklig part i inflytandefrågorna på arbetsplatsen.

Syftet med den här utbildningen är att du ska få lära dig på vilket sätt medbestämmandelagen (MBL) ger inflytande på arbetsplatsen. Du lär dig olika former av förhandlingar och hur man tecknar kollektivavtal för ökat inflytande.

Den här utbildningen, som även ingår som en modul i STs fackliga grundutbildning, finns nu tillgänglig som en fristående mikroutbildning. Du får därmed möjlighet att repetera dina kunskaper. 

Syfte med utbildningen

Du får lära dig på vilket sätt medbestämmandelagen ger inflytande på arbetsplatsen, olika former av förhandlingar och tecknande av kollektivavtal för ökat inflytande.

Innehåll

  • Medbestämmandelagens syfte
  • Arbetsgivarens informationsskyldighet 
  • Förhandling - Inflytandeförhandling, intresseförhandling, tvisteförhandling  
  • Inflytande genom kollektivavtal 

Upplägg

Digital modul

Tidsåtgång

Ca 20 minuter

För vem

Utbildningen vänder sig till dig som företräder medlemmar i inflytandefrågor på arbetsplatser där ni tillämpar MBL.