Värva en kollega

Värvningserbjudande

Har du en kollega som ännu inte är medlem i Fackförbundet ST? Våga fråga! Genom att vi blir fler har vi större möjlighet att påverka på arbetsplatsen.

Vi bjuder på medlemsavgiften för nya medlemmar i tre månader, därefter kostar det 50 kronor i månaden i tre månader innan ordinarie medlemsavgift träder i kraft. 

Detta gäller för yrkesverksamma medlemmar som inte varit medlem i förbundet de senaste 18 månaderna. 

 

Erica Lindh

Erica Lindh

Kommunikatör, Värvning och medlemsstöd
08-790 51 32