Så går du över till autogiro eller e-faktura

Du anmäler om att betala din medlemsavgift via autogiro eller e-faktura genom din bank. Nedan hittar du länkar med instruktion om hur du går till väga hos några av Sveriges vanligaste banker.

Obs! Använd söksträng ”Fackförbundet ST” när du söker företagsnamn. 
Du kan även söka upp bankgirokonto 260-5327. Ange sedan ditt personnummer, tio tecken (utan bindestreck) som betalarnummer.

How to transfer to autogiro or e-faktura

You change the way of payment of your membership fee in your Internet bank. You can choose ”autogiro" or "e-faktura"/electronic invoice. Below you have links to the instructions at some of the most common banks in Sweden.

Notice! To find ”betalningsmottagare”, search for ”Fackförbundet ST”. Mark ”betalarnummer” with your Swedish ”personnummer”.

Saknar du internetbank? Kontakta oss på mejl medlem@st.org eller ring 0771-555 444 så hjälper vi dig.  

If you don´t have access to your Bank via internet – please contact us for help: e-mail us at medlem@st.org or call 0771-555 444.

Nyhet

Fackligt engagemang gör skillnad för arbetsplatsen

Våra medlemmar utgör kärnan i vårt förbund och det är de som gör oss starka. I vår nya medlemsintervjuserie möter du våra medlemmar som delar med sig av sin bild av facket och vad medlemskapet betyder för dem.