Medlemsavgift

Som ny medlem i ST kan du testa oss i tre månader helt gratis. Därefter betalar du bara 50 kronor per månad under de kommande sex månaderna av ditt medlemskap.

Välkomsterbjudandet gäller endast nya yrkesverksamma medlemmar, som ej varit medlemmar i ST de senaste 18 månaderna. 

Från och med den tionde månaden av ditt medlemskap betalar du ordinarie förbundsavgift som baseras på din månadsinkomst före skatt.

Månadsavgifter 

Månadsinkomst   Förbundsavgift
      
0          - 11 999     136 kr
12 000 - 13 999    152 kr
14 000 - 15 999    168 kr
16 000 - 17 999    184 kr
18 000 - 19 999    200 kr
20 000 - 21 999    216 kr
22 000 - 23 999    232 kr
24 000 -               248 kr

Utöver förbundsavgiften till ST tar flera av förbundets avdelningar ut en avdelningsavgift och några sektioner tar ut en sektionsavgift. 

Medlemsavgiften kan betalas via löneavdrag, autogiro, e-faktura eller avi. 

Grupper som betalar lägre avgift

 • Studenter: 100 kronor för hela studietiden
 • Studielediga (kontakta medlemsregistret för mer information)
 • Doktorander: 80 kronor/månad
 • Pensionärer: 300 kronor/år
 • Nya medlemmar 
  - Månad 1-3: 0 kr
  - Månad 4-9: 50 kr/månad
  - Månad 10 och framåt: ordinarie avgift
 

Har din inkomst förändrats? 

Kontakta STs medlemsregister, tel 0771-555 444 knappval 3 eller medlem@st.org om din inkomst ändrats och förändringen varar mer än tre månader eftersom det kan påverka din medlemsavgift.

Vad räknas som inkomst?

Medlemsavgiften baseras på din sammanlagda månadsinkomst före skatt. Med inkomst menas lön från en eller flera arbetsgivare, inklusive fasta lönetillägg samt annan skattepliktig ersättning, till exempel sjukpenning, föräldrapenning, arbetslöshetsersättning eller avgångsvederlag. Sjukersättning och rörliga lönetillägg som till exempel OB, jour- eller övertidsersättning räknas inte.

Beräkna din medlemsavgift

Här kan du se vad det kostar dig att gå med i Fackförbundet ST.