Stipendium för laborativ personal

Medlemmar verksamma inom det laborativa området kan söka Fackförbundet ST:s stipendium för laborativ personal.

Syftet med stipendiet är att underlätta för ST-medlemmar inom det laborativa området att delta i yrkeskonferenser och kongresser.

Stipendiets storlek

Du kan få bidrag med upp till halva kostnaden för att delta i en konferens eller en kongress under förutsättning att din arbetsgivare betalar resten. Det högsta belopp du kan få är 3 000 kronor. Du får inte bidrag för löneavdrag eller traktamente.

Vem kan söka?

Stipendiet kan sökas av yrkesverksamma medlemmar i ST. Registrerade doktorander eller motsvarande kan inte söka stipendiet.

Redan medlem? Sök stipendiet på Mina sidor

Logga in på Mina sidor med BankID för att ansöka om ST:s internationella stipendium.