A-kassa för doktorander

Nedan kan du läsa vad som gäller för dig som är doktorand och söker ersättning genom STs a-kassa. Det görs ingen skillnad mellan forskarstuderande och andra studeranden vid tillämpningen av arbetslöshetsförsäkringen.

När har du rätt till arbetslöshetsersättning?

För att ha rätt till arbetslöshetsersättning när du har studerat krävs att du är klar med dina studier.

I arbetslöshetsförsäkringens mening har du slutat studera

  • när studierna är avslutade, eller
  • när studierna är definitivt avbrutna

Hur du har finansierat dina doktorandstudier har ingen betydelse för a-kassans bedömning om du är arbetslös eller inte.

Om du har studieuppehåll

Om du har ett studieuppehåll har du inte rätt till arbetslöshetsersättning. Det är först när du är klar med din avhandling som du har rätt till arbetslöshetsersättning.

När endast disputationen återstår

När du är klar med din avhandling och du endast har kvar disputationen kan du ha rätt till arbetslöshetsersättning. Kan du styrka att du är klar med avhandlingen, det vill säga manuset är klart för tryck kan du få arbetslöshetsersättning. Dagen för disputationen deklareras som "förhinder" på kassakortet.

Uppfyller du ett arbetsvillkor?

För att kunna beviljas en ersättningsperiod måste du uppfylla ett arbetsvillkor. Heltidsstudier är normalt sett så kallad överhoppningsbar tid om de är avslutade eller avbrutna. A-kassan kontrollerar i så fall vad du gjorde innan dina studier. Har du haft en doktorandtjänst betraktas det som reguljärt arbete som kan vara tillgodoräkningsbart i ett arbetsvillkor.

Stipendium

Du uppfyller inte något arbetsvillkor om du har finansierat dina forskarstudier med stipendium. Tid med stipendium under utbildningstiden är att jämställa med andra studier. De är alltså överhoppningsbara om de bedrivits på heltid.

Forskarstudier på deltid

Det är inte möjligt att bedriva forskarstudier på deltid och samtidigt uppbära a-kassa. Detta på grund av att forskarstudier jämställs med okontrollerbara studier.

Informationen är översiktlig och ger inte svar på alla frågor. Om du vill ha mer information kontakta STs arbetslöshetskassa.