Forskningspolitik

Forskningspolitik är ett viktigt område för Fackförbundet ST. Nu kan du ladda ner och läsa vårt forskningspolitiska program.

Nedan finns ett utdrag från vårt forskningspolitiska program om var vi står i olika punkter inom forskningsområdet. Programmet i sin helhet finns att ladda längst ner på sidan.

Vi vill gärna veta vilka forskningspolitiska frågor som är viktiga för dig. Tyck till och e-posta oss på doktorand@st.org

Vi anser att:

 • Alla forskarstuderande ska erbjudas doktorandanställning från första dagen.
 • Forskarutbildningen ska ägna en viss del åt hur karriärvägarna ser ut utanför universiteten och högskolorna.
 • Statlig/kommunal samt privat och civil sektor ska arbeta för att skapa anställningar inom ett bredare urval av områden för att öka växlingen mellan forskning, utbildning och innovation.
 • Grundforskningen ska hållas fri från politisk och ekonomisk styrning.
 • En ökad tilldelning till högskolesektorn och att merparten av de resurser som tillförs sektorn ska vara offentligt finansierade.
 • Finansieringssystemet ska vara långsiktigt och garantera forskningens och utbildningens kvalitet.
 • Vetenskapsområdena humaniora och samhällsvetenskap tillförs ökade resurser.
 • Alla lärare ska garanteras möjlighet att forska inom ramen för sin anställning.
 • Universitet och högskolor ska vara statliga myndigheter.
 • Ansträngningar bör göras så att fler kvinnor blir professorer.
 • De kollegiala demokratiska strukturerna ska bevaras och att man utser ledning via val där samtliga anställningskategorier tillåts delta.
 • Chefer på alla nivåer måste ta ett tydligt arbetsgivaransvar.
 • Det måste skapas fler alternativa karriärvägar inom högskolan.