Doktoranders villkor

Forskning är en facklig angelägenhet. Du som går forskarutbildning kommer att bli expert inom stat, kommun och på företag i framtiden. Därför är det viktigt att högskolan ger dig goda förutsättningar att utföra ditt arbete.

Doktoranders villkor måste förbättras

Studien ”Hur mår doktoranden?”, som genomförts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av TCO, Fackförbundet ST och Sveriges förenade studentkårer, visar att vardagen för landets nästan 18 000 doktorander är tuff. Rapporten är den första nationella undersökningen om forskarstuderandes arbetsmiljö.

Antalet doktorander i Sverige har ökat med nästan femtio procent de senaste tjugo åren. Det är en utveckling med många positiva effekter för Sverige, men den måste också innebära förbättringar av doktorandernas villkor. 

Resultatet i korthet:

  • Nästan sex av tio doktorander svarar att de dagligen eller ett par dagar i veckan måste hoppa över lunchen eller arbeta över.
  • Nästan sju av tio kvinnliga doktorander och sex av tio manliga är så trötta efter arbetet att det går ut över deras privatliv.
  • En femtedel anger att de ett par dagar i veckan har svårigheter att sova på grund av jobbet och lika många blir kontaktade på sin fritid av arbetet på ett sätt som känns stressande.
  • Omkring en av tio bland kvinnorna har upplevt hotfulla situationer på jobbet och tre procent har varit utsatta för sexuella trakasserier.
  • En femtedel av alla svarar att de på annat sätt känt sig kränkta på arbetsplatsen och lika många säger sig ha varit inblandade i någon konflikt de senaste 12 månaderna.
  • Fyra av tio menar att de för det mesta inte har något inflytande över sin arbetsplats.
  • Nästan sex av tio får stöd och uppmuntran av handledaren då de har behov av det.
  • Nästan sju av tio svarar att det finns en bra balans mellan utfört arbete och det erkännande man får från sin handledare.
  • Drygt åtta av tio anger att de kan själva bestämma sin arbetstakt och när olika arbetsuppgifter ska utföras.

Hämta den fullständiga rapporten "Hur mår doktoranden" via länken nedan.