Talare inför publik

För dig som är chef på statligt uppdrag

Många av våra medlemmar blir chefer inom statliga verksamheter, statliga bolag, stiftelser, universitet och högskolor någon gång i sin karriär. Därför har vi ett chefsmedlemskap där du får användbara råd, verktyg och stöd för din yrkesroll och framtida utveckling.

Vill du bli chefsmedlem i ST?

Med vårt chefsmedlemskap får du stöd anpassat för din yrkesroll och framtida utveckling. Du som redan är medlem och fått en ny roll som chef kan ändra uppgifterna till oss via Min sida eller mejla medlem@st.org. Det går också bra att kontakta oss på tel 0771-555 444.

 

För dig som är chef och medlem ingår:

  • Chefsrådgivning via telefon eller mejl alla vardagar mellan 8-17
  • Chefscoachning
  • Coaching i avtals- och förhandlingsfrågor
  • Juridiskt stöd inom myndighet och förvaltning
  • Inkomstförsäkring
  • Kurser och seminarier för din utveckling

Chefsrådgivning 

Du kan ringa eller mejla chefsrådgivningen alla vardagar mellan 8-17 för snabb återkoppling i chefsfrågor. Rådgivarna kan hjälpa dig med ledarskapsfrågor inom statliga verksamheter. Det kan handla om din arbetssituation, arbetsmiljö, lön och andra villkor, samt andra ledarskapsfrågor. 

Chefscoachning

Som chef är du ofta i en utsatt och ensam position med liten tid och möjlighet för reflektion och utveckling. Som ett sätt att stödja dig konkret i ditt dagliga ledarskap erbjuder vi nu coachning exklusivt för dig som chefsmedlem.

Juridiskt stöd 

Behöver du juridiskt stöd i arbetsrättsliga frågor hjälper STs förbundsjurister dig.

Inkomstförsäkring

Som chefsmedlem i ST har du en inkomstförsäkring som tillsammans med a-kassan ger cirka 80 procent av din inkomst i 150 dagar vid ofrivillig arbetslöshet. Du kan också teckna ett tillägg till inkomstförsäkringen. Tillägget kostar 42 kronor per månad och ger ytterligare 150 dagar ersättning om du blir ofrivilligt arbetslös (50 dagar med cirka 80 procent och 100 dagar med cirka 70 procent).

Chefsnätverket

Nu har du som chefsmedlem möjligheten att ingå och verka i ett strukturerat nätverk, med start under 2016. Ibland behöver du som chef konkreta och handfasta råd på hur du ska agera i din roll som chef och ledare. Att få möjlighet till att reflektera kring aktuella frågor och dilemma, tillsammans med andra chefer i liknande situationer har visat sig vara ett effektivt sätt till utveckling av såväl verksamheten som dig själv i din ledarskapsroll.

Kurser och events

Fackförbundet ST erbjuder ett stort antal chefsaktiviteter med seminarier, föreläsningar, mötesplatser och ledarskapscoachning som du kan ha glädje av i din yrkesroll och utveckling.

Nyhetsbrev 

STs nyhetsbrev får du aktuell information om vad som händer inom ditt yrkesområde som chef. Till exempel utbildningar, coachning, erbjudanden och medlemsförmåner.