Personer i grupp samtalar

Chefsnätverket

Nu har du som chefsmedlem möjligheten att ingå och verka i ett strukturerat nätverk, nästa träff är 11 maj 2017.

Ibland behöver du som chef konkreta och handfasta råd på hur du ska agera i din roll som chef och ledare. Att få möjlighet till att reflektera kring aktuella frågor och dilemma, tillsammans med andra chefer i liknande situationer har visat sig vara ett effektivt sätt till utveckling av såväl verksamheten som dig själv i din ledarskapsroll. 

Deltagande i chefsnätverket kostar 4000 kronor exklusive moms och gäller för fyra tillfällen under ett års tid. Fyll i formuläret längst ner på sidan för att anmäla dig. Observera att endast medlemmar kan delta.

Tid och plats

Nästa träff är den 11 maj 2017 kl.17-19 på Sturegatan 15, entréplanet i Stockholm.

Så här fungerar nätverket

  • Gruppen består av chefsmedlemmar i ST som alla har liknande situation och problemställningar. Max 15 deltagare.
  • Gruppen träffas fyra gånger per år i Stockholm, två timmar åt gången.  
  • Varje träff leds av en handledare.
  • Träffarna sker på neutral plats.

Form och struktur

  • Under det första året leds mötena av en erfaren samtalsledare. Varje träff har en kort och enkel agenda.
  • Varje deltagare berättar om sina utmaningar och kommer med förslag på ett ”tema” till nätverkspanelen.
  • Samtalsledare leder diskussionen och ser till att alla ämnen diskuteras.
  • Gruppen avslutar med 30 minuter informellt nätverkande. Deltagarna får tala fritt med varandra. Samtalsledare finns kvar för eventuella frågor och individuella reflektioner.
  • Under det första året är en erfaren ledarskapskonsult samtalsledare för att säkerställa att nätverket är aktivt och att deltagarna håller igång över tid. Från år två är nätverket självgående och deltagarna organiserar själva mötena.

Vill du bli medlem? 

Ett medlemskap i ST kostar lite mindre än många andra förbund, men ändå ingår väldigt mycket. Från inkomstförsäkring och karriärtjänster till fackligt stöd och möjlighet att påverka.

Bli medlem

 

Kontaktuppgifter

Anders Kinding anders@kinding.com 070-540 1224
Anna-Karin Gisslén anna-karin@empowermentgroup.se 070-433 4446

Jag har läst villkoren och samtycker till att mina uppgifter behandlas och utlämnas för ändamål som har samband med mitt medlemskap i ST. Du kan läsa hela villkoren på www.st.org/villkor.