Personer i grupp samtalar

Chefsnätverket

Nu har du som chefsmedlem möjligheten att ingå och verka i ett strukturerat nätverk som utvecklar ditt ledarskap. Under hösten 2017 och våren 2018 arrangerar vi nätverksträffar i Luleå och Umeå.

Specialerbjudande - få 800 kronor rabatt!

Att delta i chefsnätverket kostar 4 000 kronor exklusive moms (fyra tillfällen under ett år). Om du anmäler dig innan 30:e juni får du allt till priset av 3 200 kronor exklusive moms. 

Intresserad? Anmäl dig genom att fylla i formuläret längst ner på sidan. Observera att endast medlemmar kan delta. Vill du bli medlem?

   

  Varför chefsnätverk?

  Ledare i statlig och offentlig verksamhet har ofta behov av närmare samarbete med andra för att kunna utveckla sin verksamhet. Professionella nätverk kan därför bli en effektiv källa till personlig utveckling samt en resurs för erfarenhetsutbyte och problemlösning.

  STs chefsnätverk är ett forum där deltagarna tillsammans med samtalsledare bygger upp ett förtroende i en trygg och lärande miljö. Att få träffa andra i en likartad situation gör att ledarrollen kan bli både roligare och starkare.

  Nätverkande handlar kort sagt om att lära känna människor som kan hjälpa dig att utveckla din ledarskapsroll.   

  Så här funkar det

  • Nätverket består av 12-15 chefer på respektive ort.
  • Gruppen träffas två timmar åt gången, förutom uppstart och avslut som är på 3 timmar.
  • Varje träff leds av en samtalsledare och följer en satt struktur.
  • Träffarna sker på en, för deltagarna, neutral plats.
  • Vid behov kan en sluten Linkedin-grupp för nätverket skapas där cheferna kan ha dialog med varandra och med samtalsledaren mellan träffarna.

  Datum

  Nätverksträff 1-4 

  • Luleå: 20 september, 1 november, 17 januari, 18 april    
  • Umeå: 21 september, 2 november, 18 januari, 19 april

  Kontaktuppgifter

  Anne-Lee Mellström: anne-lee.mellstrom@verto.se 
  Inger Ehn-Knoblock: inger.ehn-knobblock@st.org

  Jag har läst villkoren och samtycker till att mina uppgifter behandlas och utlämnas för ändamål som har samband med mitt medlemskap i ST. Du kan läsa hela villkoren på www.st.org/villkor.