Kontaktuppgifter chefsmedlemskap

I ditt medlemskap som chef ingår ett brett utbud av olika sorters stöd och service.

Chefsrådgivningen

Som chef och medlem i ST kan du ringa eller mejla chefsrådgivningen alla vardagar mellan 8-17 för snabb återkoppling i chefsfrågor.

Ring 0771-277 277 eller mejla chefsmedlem@st.org alla vardagar mellan 8-17.

ST Chef

Vill du veta mer om STs stöd och service för chefer kontakta Inger Ehn Knobblock som ansvarar för ST Chef.

Mejla inger.ehn-knobblock@st.org eller ring 070  663 51 44.

Juridiskt stöd

Behöver du juridiskt stöd i egna arbetsrättsliga frågor hjälper STs förbundsjurister dig.

Mejla vår förbundsjurist Veera Littmarck på veera.littmarck@st.org

Regionala nätverksträffar och chefsarenor

Är du intresserad av nätverksträffar och andra chefsarenor för erfarenhetsutbyte med chefskollegor hjälper vi gärna till. 

Mejla chef@st.org så kontaktar vi dig.