Kontaktuppgifter chefsmedlemskap

I ditt medlemskap som chef ingår ett brett utbud av olika sorters stöd och service.

Chefsrådgivningen

Som chef och medlem i ST kan du ringa eller mejla chefsrådgivningen alla vardagar mellan 8-17 för snabb återkoppling i chefsfrågor.

Ring 0771-277 277 eller mejla chefsmedlem@st.org alla vardagar mellan 8-17.

ST Chef

Vill du veta mer om STs stöd och service för chefer kontakta Inger Ehn Knobblock som ansvarar för ST Chef.

Mejla inger.ehn-knobblock@st.org eller ring 070  663 51 44.

Juridiskt stöd

Via chefsrådgivningen kan du även få kontakt med ombudsman för förhandlingsstöd och juridisk rådgivning.

Regionala nätverksträffar och chefsarenor

Är du intresserad av nätverksträffar och andra chefsarenor för erfarenhetsutbyte med chefskollegor hjälper vi gärna till. 

Mejla chef@st.org så kontaktar vi dig.