Detta vill ST för chefer

Detta vill ST för chefer

Det här vill vi på ST ska utvecklas, så att du som chef på statligt uppdrag får de bästa förutsättningarna, för att utföra ditt uppdrag.
  • Chefer ska ha goda förutsättningar att arbeta med utvecklingsfrågor av såväl medarbetare som verksamhet.
  • Chefers personalansvar ska vara anpassat till rimligt stora grupper av medarbetare.
  • Arbetsgivaren ska skapa kvalificerade administrativa tjänster i syfte att minska chefernas administrativa belastning.
  • Chefer ska ha möjlighet att delta i professionella nätverk som utvecklar det individuella ledarskapet och ger samtalsytor för reflektion.
  • Erbjuda chefer kvalificerat samtalsstöd i form av mentorer eller coacher
  • Skapa former för att tillvarata chefernas kompetens och erfarenheter i organisationen.
  • Arbetsgivaren ska ta fram kompetensutvecklingsplaner för chefer. De ska även teckna chefskontrakt vid tidsbegränsade chefsuppdrag. Där ska anställningsvillkor såväl som uppgörelser om framtida arbetsuppgifter ingå.

Rapport: Chef på statligt uppdrag

I rapporten Chef på statligt uppdrag från 2017 kan du läsa om statliga chefers vardag. Inger Ehn-Knobblock, utredare på ST, har under ett år arbetat på rapporten som belyser statliga chefers arbete i praktiken och besvarar frågor som varför de vill vara chef, hur de fick jobbet och hur de hanterar kriser och konflikter.  

En rapport om och för chefer

Med hjälp av intervjucitat ges en jordnära bild av chefsjobbet. Totalt delar 30 kvinnor och män på olika myndigheter med sig av sina tankar och erfarenheter om chefsrollen.

Det här är en rapport om chefer men också för chefer. Här får du, som själv är chef, möjlighet att läsa om hur andra chefer inom staten upplever sin vardag. Förhoppningsvis kan det göra att ditt chefsuppdrag känns lite mindre ensamt.