Anna Walter, karriärcoach på Fackförbundet ST
Anna Walter, karriärcoach på Fackförbundet ST

Bli en bättre chef med coachning

Som chef är du ofta i en utsatt och ensam position med liten tid och möjlighet för reflektion och utveckling. Som ett sätt att stödja dig konkret i ditt dagliga ledarskap erbjuder vi nu coachning exklusivt för dig som chefsmedlem.

Coachning leder till fokusering på de viktigaste frågorna och erbjuder en metod att finna bästa lösningen. Du som coachas prioriterar själv frågorna som bearbetas under samtalen.

En coachs uppgift är att:

  • ge dig möjlighet att gå från tanke till handling.
  • ge dig möjlighet att se dig själv och din verklighet ur nya vinklar
  • tydliggöra vad som ska åstadkommas!

Därför bör du ha en coach

  • Fokuserar på resultat
  • Skapar utrymme för reflektion
  • Stimulerar till nya tankar
  • Betonar balans och möjligheter

Coachning är bra för dig som vill utvecklas och genomföra förändringar och eftersom det sker regelbundet under en längre tid har förändringarna chans att bli bestående.

Vem använder en coach?

Individer och organisationer som bara använder en bråkdel av sin kapacitet och som är beredda att investera i sin utveckling.

Enligt undersökningar i USA (Fortune) översteg avkastningen av coachningen i genomsnitt 6 ggr vad det kostade. I Sverige är tumregeln att avkastningen är dubbelt så stor som kostnaden.

Vår coach heter Anna Walter och är utbildad coach på PCC-nivå

Jag kombinerar coachandet med att arbeta som webbstrateg hos ST. Jag har jobbat på flera olika myndigheter och har därför kunskap om vilka särskilda utmaningar som det statliga uppdraget innebär.

Coachingsamtalen är till för dig, och hålls under strikt sekretess. Därför kan du ta upp alla frågor som är av intresse för dig.

Som din coach har jag bara ett syfte; att du får utlopp för din energi, talang och kreativitet, samt att du känner lust, arbetsglädje och tillfredsställelse i ditt liv.

Det är viktigt för mig i min roll som coach att ständigt utvecklas, därför har jag en egen coach. Jag är även medlem i ICF.

Vårt coacherbjudande

I ditt startpaket ingår 3 coachtillfällen för 6000 kronor inklusive ett inledande förutsättningslöst och kostnadsfritt samtal. Därefter kan du bygga på med ytterligare coachtillfällen.

Du får även 25 procent rabatt på fortsättningssamtalen som du bokar i omgångar om tre (tre fortsättningssamtal kostar med rabatt 4 500 kr). Samtliga priser är exklusive moms.

Coachning via telefon och video

Coaching fungerar lika bra i form av fysiska möten som via telefon eller video. Fysiska möten sker i centrala Stockholm. Vi rekommenderar att det första mötet sker i Stockholm.

Skriv in din e-post så kontaktar vi dig snarast möjligt.