Lyckas vid förhandlingsbordet

Som förtroendevald kan det ingå i ditt uppdrag att sitta i förhandling med arbetsgivaren. Här kan du läsa om vilket mandat du har, olika förhandlingsmetoder, vilka regler som gäller vid förhandling och vilket stöd du kan få.