Statlig lönestatistik

Lönestatistik är viktigt att du har tillgång till inför ditt lönesamtal. På så sätt kan du se hur du ligger till lönemässigt och kan ha det som utgångspunkt i samtalet med din chef.

Senast uppdaterad 12 oktober 2021

Lönestatistiken uppdateras två gånger om året. Lönestatistiken uppdaterades senast 12/10/2021 med data från mars 2021.

Uppdateringen gällde alla löner förutom chefslönerna. De chefslöner som redovisas på den här sidan är från mars 2020. Om du är chef och vill veta hur de senaste chefslönerna ser ut kan du kontakta ST Direkt

OBS: lönestatistiken gäller dig som arbetar inom staten. Om du arbetar på ett bolag och vill få insyn i hur lönerna ser ut på din arbetsplats behöver du vända dig till dina lokala förtroendevalda.

Två typer av lönestatistik

Besta-systemet

Här nedan kan du jämföra din lön med hjälp att det så kallade Besta-systemet. I korthet är Besta ett lönestatistiksystem som gäller för dig som jobbar på en myndighet, verk, statsunderstödd stiftelse eller en högskola eller universitet. Systemet tar hänsyn till vad du gör, hur svårt detta är och om du är chef eller ej.

Din Besta-kod hittar du oftast på din lönespecifikation men om du inte gör det vänd dig till din chef och fråga. Det är din chef som är ansvarig för vilken Besta-kod du har. 

Använd räknaren här nedan för att ta fram din lönestatistik.

Tjänstebenämningssystemet

Vill du istället jämföra din lön utifrån din tjänstebenämning kan du kontakta ST Direkt 0771-555 444. Tänk på att detta lönestatistiksystem är mindre exakt eftersom det i staten inte finns regler för koppling mellan en titel och arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna som döljer sig bakom en titel varierar från arbetsplats till arbetsplats.

 

Vi vet vad du borde tjäna

Vi har den bästa jämförbara lönestatistiken inom staten som finns.