För dig som arbetar inom staten

På det statliga avtalsområdet förhandlar vi om centrala kollektivavtal för dig som jobbar på myndighet, universitet eller högskola, statsunderstödd stiftelse eller affärsverk. Vår förhandlingsmotpart är Arbetsgivarverket.

I avtalsområdet ingår till exempel Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Arbetsförmedlingen, Trafikverket, Polisen och Konjunkturinstitutet.

Nuvarande kollektivavtal har förlängts och löper ut 30 november 2020.

Det här har hänt hittills i avtalsrörelsen

  • Under vintern har du som medlem kunnat tycka till om vilka frågor vi bör driva i avtalsrörelsen, bland annat genom en webbenkät som var öppen fram till den 1 mars i år. Stort tack till dig som deltog!
  • I början av maj hölls ett första avtalsråd, där ombud från våra avdelningar gick igenom och prioriterade de medskick från medlemmar som samlats in under vintern. Viktiga områden som diskuterades var bland andra lön, arbetstid och arbetsvillkor.
  • I mitten av maj kom vi, arbetsgivarna och de andra fackförbunden på det statliga området överens om att förlänga nuvarande kollektivavtal till och med den 30 november i år. Förhandlingar kommer att påbörjas i början av hösten.
Press

Avtalsrörelsen i statlig sektor skjuts upp

Arbetsmarknadens parter på det statliga avtalsområdet har enats om att förlänga de gällande kollektivavtalen med två månader. Därmed kommer lönerna inom statlig sektor att fortsätta att förhålla sig till det sk ”märket” för löneutvecklingen, eftersom nya kollektivavtal inte kommer att tecknas förrän det finns ett nytt avtal för anställda inom industrin.