Kongress 2020

26 maj beslutade STs Kongress att ajournera kongressen till hösten. Skälet är den pågående Coronapandemin.

Röstresultatet utföll:

  • Kongressens behöriga utlysande: 124 ja, 0 nej, 3 ej röstat
  • Inloggning som röstlängd: 124 ja, 0 nej, 3 ej röstat
  • Ajournering av kongressen: 125 ja, 0 nej, 2 ej röstat

Röstningen kommer att kontrolleras av våra förtroendevalda revisorer och ett protokoll kommer upprättas. Protokollet anmäls till kongressen då den återupptas måndagen den 5 oktober.

 PS: Per capsulam är latin och betyder ”genom en kapsel”. Uttrycket kommer av att kurirer under antiken transporterade meddelanden i en kapsel. Numera betyder det beslut som fattas utan att beslutsfattare möts.

STs kongress 2020 var planerad att hållas den 26–28 maj 2020 på InfraCity, Upplands väsby. På grund av det rådande läget bedömer styrelsen inte att det är möjligt att arrangera en kongress, där en stor mängd människor samlas på samma plats. STs förbundsstyrelse föreslog därför att kongressen skjuts upp till i höst. 

Formellt sett innebar förbundsstyrelsens förslag att kongressen öppnades 26 maj digitalt med teknikens hjälp, varpå den samma dag ajourneras till nytt datum.  Alla handlingar till kongressen kommer därmed också att skickas ut som planerat.

Förbundsstyrelsen kommer återkomma med förslag på när och var den uppskjutna kongressen kommer att hållas.

Om STs kongress

STs högsta beslutande organ är kongressen. Den hålls vart fjärde år då ombud från STs avdelningar tillsammans med förbundsstyrelsen och revisorer bland annat väljer förbundsstyrelse och svarar på motioner.

En annan viktig uppgift är att fastställa verksamhetsplan, budget och medlemsavgifter för den kommande kongressperioden. samt besluta om ansvarsfrihet för styrelsen.

Handlingar

Här nedan kan du hämta hem den första omgången handlingar till kongressen. Fler är på gång.

Nyhet
ST skjuter upp kongress till hösten

ST skjuter upp kongress till hösten

Fackförbundet STs förbundsstyrelse föreslår att den planerade kongressen skjuts på framtiden. Enligt styrelsen är det inte möjligt att i nuvarande situation hålla kongress den 26-28 maj. Exakt datum för när kongressen föreslås äga rum är inte beslutat, men inriktningen är att kongressen ska hållas under hösten.