Kongress 2020

Den 26 – 28 maj 2020 håller Fackförbundet ST sin ordinarie kongress. Under tre intensiva dagar samlas 127 ombud från hela landet och de flesta av förbundets över 100 avdelningar för att fatta viktiga beslut.

STs högsta beslutande organ är kongressen. Den hålls vart fjärde år då ombud från STs avdelningar tillsammans med förbundsstyrelsen och revisorer bland annat väljer förbundsstyrelse och svarar på motioner.

En annan viktig uppgift är att  fastställa verksamhetsplan, budget och medlemsavgifter för den kommande kongressperioden. samt beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen.

I år hålls kongressen på InfraCity i Upplands Väsby.