Kongress 2020

Fackförbundet STs kongress 2020 hölls digitalt den 5–6 oktober. Här hittar du bland annat kongressens handlingar.

Kongressen är Fackförbundet STs högsta beslutande organ. Den hålls vart fjärde år, då ombud från förbundets avdelningar tillsammans med förbundsstyrelsen och revisorer bland annat väljer förbundsstyrelse och svarar på motioner.

I år behandlade kongressen bland annat:

  • förbundets verksamhetsinriktning för de kommande fyra åren
  • ny digitaliseringspolitik
  • ny socialförsäkringspolitik

Andra viktiga uppgifter var att fastställa verksamhetsplan, budget och medlemsavgifter för den kommande kongressperioden, samt besluta om ansvarsfrihet för styrelsen.

Följ kongressen i efterhand

Nyfiken på vad som diskuterades under kongressdagarna? Med start måndag 5 oktober liverefererade vi om beslut och frågor som diskuterades.

Till sidan

Ta del av förmöten inför kongressen

Inför kongressen hölls flera fördjupande webbinarier. Dessa kan du ta del av här.

Till sidan

Uppskjuten kongress till följd av coronapandemin

Kongressen 2020 var från början planerad att hållas den 26–28 maj i Upplands Väsby. Formellt öppnades kongressen digitalt den 26 maj, varpå den vid samma tillfälle ajournerades till hösten.

Handlingar

Här nedan hittar du alla handlingar inför kongressen.