Kongress 2020

Förbundsstyrelsen har föreslagit att kongressen skjuts upp till i höst. Mer information kommer.

STs kongress 2020 var planerad att hållas den 26–28 maj 2020 på InfraCity, Upplands väsby. På grund av det rådande läget bedömer vi inte att det är möjligt att arrangera en kongress, där en stor mängd människor samlas på samma plats. STs förbundsstyrelse har därför föreslagit att kongressen skjuts upp till i höst. 

Formellt sett innebär förbundsstyrelsens förslag att kongressen öppnas 26 maj digitalt med teknikens hjälp, varpå den samma dag ajourneras till nytt datum.  Alla handlingar till kongressen kommer därmed också att skickas ut som planerat.

Förbundsstyrelsen kommer återkomma med förslag på när och var den uppskjutna kongressen kommer att hållas.

Om STs kongress

STs högsta beslutande organ är kongressen. Den hålls vart fjärde år då ombud från STs avdelningar tillsammans med förbundsstyrelsen och revisorer bland annat väljer förbundsstyrelse och svarar på motioner.

En annan viktig uppgift är att  fastställa verksamhetsplan, budget och medlemsavgifter för den kommande kongressperioden. samt beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen.

Nyhet
ST skjuter upp kongress till hösten

ST skjuter upp kongress till hösten

Fackförbundet STs förbundsstyrelse föreslår att den planerade kongressen skjuts på framtiden. Enligt styrelsen är det inte möjligt att i nuvarande situation hålla kongress den 26-28 maj. Exakt datum för när kongressen föreslås äga rum är inte beslutat, men inriktningen är att kongressen ska hållas under hösten.