Konfliktvarsel på Infranord

Här kan du se om du påverkas av Sekos varsel om konflikt på Infranord, och vad som gäller. Varslet träder i kraft 17 maj klockan 12.00. Du hittar varslet och vilka arbetsplatser det berör i dokumentet längst ned på denna sida.

Obs: Strejken avblåst idag 16/5

Som medlem i ST omfattas du av reglerna om neutralitet. Det innebär att du ska utföra dina ordinarie arbetsuppgifter ’i den omfattning som är brukligt vid arbetets normala utförande’. Du ska alltså inte utföra arbetsuppgifter som skulle ha utförts av en sekomedlem om han/hon inte hade strejkat. ST:s medlemmar ska inte utföra övertids- eller mertidsarbete som beror på konflikten.

Att du omfattas av reglerna om neutralitet innebär att det inte är strejkbryteri när du utför dina egna arbetsuppgifter.

Det är viktigt att du läser vad det här innebär nedan. Har du frågor kan du ringa ST på 08-7905161.

Varsel om övertids- och nyanställningsblockad

Alla arbetsplatser inom Infranord påverkas av Sekos övertids- och nyanställningsblockad.

Blockaden träder i kraft den 17 maj kl. 12.00.

Varsel om arbetsnedläggning

Förutom övertids- och nyanställningsblockad kan du som har vissa arbetsuppgifter och arbetar på något av arbetsplatserna listade i Sekos varsel påverkas. Beroende på om konflikten kan lösas så träder varslet i kraft 17 maj.

Vad gäller om du som medlem i ST beordras att göra andra arbetsuppgifter?

Du får inte utföra övertids- eller mertidsarbete som beror på konflikten.

Arbetsgivaren får inte lägga om arbetstidsscheman, så att blockerade arbetsuppgifter flyttas över till ST-medlemmar.

Om arbetsgivaren beordrar dig att utföra andra arbetsuppgifter än dina ordinarie eller om du beordras att utföra arbetsuppgifter som du misstänker omfattas av Seko:s varsel ska du omgående kontakta ST på telefon: 08 790 51 61.

Om ST centralt anser att arbetet inte får utföras kan förbundet stoppa arbetet genom att lägga ett tolkningsföreträde enligt MBL (lagen om medbestämmande i arbetslivet). Innan det skett ska du utföra arbetet.

Om det är oklart om arbete, som du har beordrats utföra, omfattas av konflikten eller inte ska du omedelbart kontakta ST på telefon: 08 790 51 61.

Vad gäller för dig när dina kollegor som är medlemmar i Seko strejkar?

Som medlem i ST omfattas du av reglerna om neutralitet. Det innebär att du ska utföra dina ordinarie arbetsuppgifter ”i den omfattning som är brukligt vid arbetets normala utförande”. Du får alltså inte utföra arbetsuppgifter som skulle ha utförts av en Seko-medlem om han/hon inte hade strejkat. Att du omfattas av reglerna om neutralitet innebär att det inte är strejkbryteri när du utför dina egna arbetsuppgifter.

Vad gäller om du inte kan utföra dina arbetsuppgifter på grund av konflikten?

Kan du inte utföra dina arbetsuppgifter på grund av att en medlem i Seko strejkar, eller inte utför övertidsarbete, ska du stå till förfogande för arbete. Du har då rätt till lön. Arbetsgivaren informerar normalt de anställda om vad som gäller för dem, det vill säga dig som är medlem i ST, i en sådan situation. Har du inte fått information från arbetsgivaren kontakta arbetsgivaren och fråga vad som gäller för dig.

Skyddsarbete

I vissa fall kan du som är medlem i ST under pågående konflikt beordras att utföra skyddsarbete. Skyddsarbete kräver att det finns mycket särskilda skäl som exempelvis att avsluta arbete på tekniskt försvarligt sätt, att undvika avsevärd skada på byggnader och andra anläggningar eller att avvärja fara för människor och djur. Om du beordras att utföra skyddsarbete, ta omedelbart kontakt med din sektionsordförande.

Kan arbetsgivaren avbryta eller återkalla en beviljad semester?

Arbetsgivaren har inte rätt att avbryta din semester eller återkalla beviljad semester på grund av konflikten. Om arbetsgivaren ändå gör det, kan följden bli skadeståndsskyldighet och ekonomisk ersättning till dig för till exempel en betald semesterresa. Du måste dock följa arbetsgivarens order och inställa dig för arbete. Om arbetsgivaren avbryter eller återkallar en beviljad semester kontakta omgående ST på telefon: 08 790 51 61.