Som styrelse arbetar ni tillsammans med medlemmarna för att få det bättre på jobbet.

Kom igång som styrelse

Varje år väljs hundratals nya styrelser inom Fackförbundet ST. I samband med att en ny styrelse tar vid finns en del saker som är bra att tänka på. Här är en checklista för första tiden.

Som styrelse arbetar ni tillsammans med medlemmarna för att få det bättre på jobbet. Att jobba fackligt är ofta både intressant och utvecklande – och verksamheten blir vad ni i styrelsen och medlemmarna tillsammans gör den till.

Här är några saker att tänka på i början.

Få koll på uppdraget

Kolla igenom stadgarna, både förbundets och din avdelnings stadgar om det finns sådana. Prata tillsammans i styrelsen om hur ni uppfattar uppdraget. Vad känns självklart och inte? Vad känns lätt och vad känns utmanande?

Vad ska ni åstadkomma?

Titta igenom verksamhetsplanen som årsmötet fattade beslut om. I den står i stora drag vad inriktningen för verksamheten ska vara. Se också över budgeten.

Bestäm vem som ska göra vad

Oavsett om ni är en helt ny styrelse eller om några varit med tidigare är ni en ny grupp. Ibland finns inarbetade rutiner som behöver ses över när nya personer kommer in och roller omfördelas.

Ägna en stund åt att lära känna varandras drivkrafter och intressen. Här är några frågor att utgå ifrån:

  • Varför vill var och en arbeta fackligt?
  • Vad vill var och en bidra med i styrelsearbetet?
  • Vad vill var och en lära sig eller bli bättre på?

Det här är bra att göra innan ni konstituerar er, det vill säga innan ni bestämmer vem som ska ha vilket uppdrag i styrelsen. Kom ihåg att det är viktigt att alla får komma till tals.

Ladda ned mall för konstituerande möte

Vissa styrelseuppdrag tillsätts direkt under årsmötet, medan andra poster och ansvarsområden fördelas av er i styrelsen i efterhand. Det sker under ett konstituerande möte.

Här hittar du en mötesmall för ert konstituerande möte.

Ta del av förbundets utbildningar

Fackförbundet ST erbjuder en introduktionsutbildning som vänder sig till dig som är ny som förtroendevald. Därefter finns vidareutbildningar för olika uppdrag och arbetsuppgifter. Om ni är en styrelse inom en klubb eller sektion är det vanligt att även er avdelning anordnar utbildningar.

För dig som är helt ny i föreningslivet finns också en digital utbildning i grundläggande föreningskunskap. Utbildningen har tagits fram i samarbete mellan Fackliga akademin (TCO) och Sensus.

Säg hej till arbetsplatsombud och medlemmar!

Att tidigt skapa goda relationer till andra förtroendevalda och medlemmar gör att ni lättare kan involvera dem i det fackliga arbetet. Berätta hur de kan dela med sig av idéer och tankar om förbättringar. Det visar att ni vill fånga upp engagemang och öka delaktigheten.

Praktiska saker att bocka av

  • Registrera era uppdrag i Fackförbundet STs register. På så sätt hamnar information från förbundet hos rätt person. För att göra ändringar i registret krävs rätt behörighet. Om ingen annan tilldelats uppdraget är det den som för närvarande är registrerad som ordförande i er klubb, sektion eller avdelning som har möjlighet att lägga till nya uppdrag. Du hittar registret genom att logga in här på st.org.
  • För att omfattas av förtroendemannalagen behöver ni tala som vilka som är fackligt förtroendevalda för arbetsgivaren. Det gäller såväl er som sitter i styrelsen som arbetsplats- och skyddsombud. Skyddsombud ska också anmälas till Arbetsmiljöverket.
  • Efter det konstituerande mötet: meddela banken vem eller vilka som valts till firmatecknare.
  • Sektioner och klubbar ska skicka verksamhetsberättelse, bokslut, revisionsberättelse, företagna val och protokoll från årsmötet till styrelsen på nivån ovan, det vill säga till avdelningsstyrelsen eller sektionsstyrelsen.
  • Avdelningar ska skicka in årshandlingar till förbundskansliet senast 31 maj. Handlingar som ska skickas in är verksamhetsberättelse, bokslut, revisionsberättelse, protokoll från årsmöte, avdelningsråd eller ombudsmöte, verksamhetsplan och eventuella nyantagna stadgar. Dessa skickas till avdelningsarkiv@st.org. Avdelningar utan egen ekonomi behöver inte skicka in bokslut. Frågor angående bokslut, anslag eller revisionsberättelse skickas till ekonomi@st.org.
Nyhet

Dags att skicka in handlingar

Senast 31 maj behöver förbundskansliet få in handlingar för verksamhetsåret 2020.