Ett arbetsliv med mycket arbete och lite liv?

Varje år vill regeringen få ut mer statlig verksamhet för mindre pengar. Det här kallas för produktivitetsavdrag men är i själva verket bara ett annat ord för besparing.

Dessa ständiga effektiviseringar tvingar de anställda att springa snabbare och snabbare för varje år som går. Idag är stress en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning bland de som arbetar på uppdrag av staten.

Ett hållbart arbetsliv börjar med en rimlig arbetsbelastning.

Därför kräver vi mer, inte mindre, resurser och bättre villkor för våra medlemmar. Så att alla som jobbar på uppdrag av staten får rätt förutsättningar att utföra sina viktiga jobb. Vi kräver att staten som arbetsgivare tar större ansvar för de anställdas arbetsbelastning och stress! 
 

Bli medlem i Fackförbundet ST

Det här får du som medlem

 • Förhandlingshjälp
 • Rådgiving via telefon varje vardag
 • Coaching inför lönesamtalet
 • Karriärtjänster för din utveckling
 • Ett arbetsplatsnära fackförbund med förtroendevalda nära dig
 • Förmånliga försäkringar för dig och familj
 • Rabatter och erbjudanden

Läs mer och bli medlem

Det här gör ST

 • Förhandlar, bland annat för bättre lön och villkor
 • Erbjuder juridisk expertis inom arbetsrätt
 • Arrangerar fackliga utbildningar, event och nätverksträffar
 • Ger råd, stöd och vägledning på arbetsplatsen
 • Påverkar politiker i syfte att förbättra förutsättningarna på din arbetsplats
 • Stödjer yrkesmässig utveckling, bland annat genom professionella karriärcoacher

Se alla förmåner

Fackförbundet ST - för dig på statligt uppdrag

Fackförbundet ST är idag över 97 000 medlemmar som tillsammans står upp för dina villkor varje dag, och vi är det enda fackförbundet för dig som jobbar på uppdrag av staten som samlar alla på arbetsplatsen, oavsett utbildning eller tjänst. 

Det ger oss en unik kunskap om hur det är att arbeta på samhällets och statens uppdrag. Vi är övertygade om att alla anställda tjänar på att vara medlemmar i samma fackförbund istället för att dela upp sig i olika förbund.

Fackförbundet ST är medlem i TCO och är partipolitiskt obundet. När vi tar ställning i politiska frågor gör vi det utifrån medlemmars intressen och i syfte att förbättra medlemmars villkor – aldrig utifrån partipolitisk grund. Till oss är du välkommen oavsett befattning och utbildning, även om du är student eller doktorand.