Så gör du om du blivit utsatt för sexuella trakasserier

Det är du som är utsatt som avgör om ett beteende är kränkande eller inte. Alla har rätt att känna sig trygga på sin arbetsplats.

Har du blivit utsatt för sexuella trakasserier behöver du däremot berätta för den som utsatt dig att beteendet är oönskat. Undantaget gäller om handlingen är uppenbart kränkande och förövaren själv borde kunnat inse det.  

Så kan du agera

  • Lägg märke till situationen – stanna upp och tänk efter: Vad hände här? Hur kändes det? Be personen att sluta med det oönskade beteendet. Ibland kan det kännas lättare att skicka ett mail.
  • Berätta - Det är upp till arbetsgivaren att hantera situationen, men då behöver hen få veta vad som pågår. Du kan vända dig direkt till arbetsgivaren. Du kan också välja att tala med en fackligt förtroendevald på din arbetsplats eller med ditt skyddsombud.
  • Dokumentera – spara sms, mejl eller lappar som upplevs som kränkande. Det är också bra att skriva upp vad som sägs och görs och vad du gjort vid tillfällena.

Om din arbetsgivare brister i sitt ansvar att utreda och åtgärda uppgifter om sexuella trakasserier kan du göra en anmälan. Anmälan görs till ditt fackförbund. Om du inte är medlem i facket görs anmälan till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Du kan utöver det anmäla personen som trakasserar dig till polisen eftersom vissa handlingar är brottsliga. 

Har du andra frågor eller behöver någon att prata om din situation med? Då kan du kontakta ST Direkt på 0771-555 444.

Nyhet

10 tips för att ”smygträna” på jobbet

I vårt förra medlemsbrev arrangerade vi en tävling där vi frågade hur ni ”smygtränar” på jobbet. Tack för alla era smarta tips! Här är de vinnande bidragen som du kanske kan ta med som inspiration till din arbetsplats.