Du är inte ensam

Att fatta beslut som påverkar liv kräver engagemang. Men du som är statligt anställd ska aldrig behöva offra något – varken lön, hälsa eller fritid – för att få arbeta med något meningsfullt.

Med ST är du inte ensam. Vi är 95 000 människor som tillsammans ställer krav på en bättre arbetsmiljö. Så att du kan fortsätta brinna för ditt viktiga jobb – utan att bränna ut dig.

Du är inte ensam. Tillsammans gör vi arbetslivet bättre. 

Bli medlem – 3 månader gratis

Vad gör ST för min arbetsmiljö?

 • Vi förhandlar fram kollektivavtal som ger bättre villkor, det kan vara t ex friskvårdsbidrag, rätt till sjuklön eller rimliga arbetstider.
 • Erbjuder juridisk expertis inom arbetsrätt om du skulle hamna i tvist med din arbetsgivare.
 • Utbildar skyddsombud och arbetsplatsombud i arbetsmiljöfrågor.
 • Ger råd, stöd och vägledning på arbetsplatsen.
 • Påverkar politiker i syfte att förbättra förutsättningarna på din arbetsplats.

Vi ställer tillsammans krav på en bättre arbetsmiljö

Om vi ska hålla hela arbetslivet måste vi ha rätt förutsättningar för att kunna utföra våra jobb och inte bli sjuka av stress. Därför driver ST dessa frågor: 

 • Fasta anställningar ska vara norm för arbetsuppgifter som är permanenta.
 • Öka medarbetarnas inflytande över arbetstider, minska på övertidsarbetet och tydliggör vilka befogenheter som gäller.
 • Stress och hög arbetsbelastning är ett arbetsmiljöproblem som ska bort. Ledning och styrning ska ge medarbetare stöd att prioritera bland arbetsuppgifter.  
 • Ökade sjukskrivningstal är en effekt av en ohållbar arbetsmiljö och ska lösas på en organisatorisk nivå.  
 • Minska på myndigheternas sparkrav och se över metoden för hur besparingarna beräknas.
 • Inför en nollvision mot hot och våld. I regeringens regleringsbrev till myndigheter ska det införas rutiner för incidentrapportering och mål för förebyggande arbete mot hot och våld. Arbetsgivaren, inte medarbetare som utsatts, ska polisanmäla när det inträffat incidenter på arbetsplatsen.  
Läs våra krav

Just nu! 3 månader gratis + present

Bli medlem idag så bjuder vi på de tre första månadsavgifterna. Och du får ett aktivitetsarmband utan kostnad!*

*Gäller för dig som inte varit medlem i ST på 18 månader (ej student). 

Till erbjudandet

Det här får du som medlem!

 • Inkomstförsäkring
 • Facklig rådgivning
 • Förhandlingshjälp
 • Karriärtjänster
 • Och mycket mer!
Alla förmåner

Kort om Fackförbundet ST

ST organiserar alla som arbetar på statliga myndigheter och verk, bolag med staligt uppdrag, universitet, högskolor och statligt finansierade stiftelser. Som det enda facket som uteslutande organiserar alla på statligt uppdrag har vi en unik kunskap om hur det är att arbeta på samhällets och medborgarnas uppdrag.

ST är medlem i TCO och partipolitiskt obundet. När vi tar ställning i politiska frågor gör vi det utifrån medlemmars intressen och i syfte att förbättra medlemmars villkor – aldrig utifrån partipolitisk grund.

Bli medlem