Kan inte logga in

Inget inlogg på st.org

Tyvärr kan du inte logga in på "Min Sida" eller anmäla dig till våra kurser eller event. Skälet är att webbplatsen st.org och vårt medlemsregister anpassas och uppdateras till den nya dataskyddslagstiftning som träder i kraft 25 maj. På måndag 28 maj kommer allt vara på plats och du kan åter logga in eller anmäla dig.

Vid akuta ärenden kan du alltid kontakta ST Direkt

Du når ST Direkt på telefon 0771-555 444 vardagar 8-17

Du kan även nå oss via e-post. För frågor om ditt jobb, din lön eller ditt medlemskap mejla stdirekt@st.org. Om du vill ändra dina medlemsuppgifter eller fråga om din medlemsavgift mejla till medlem@st.org.