Sommar 2021

Glad sommar önskar förbundsordförande Britta Lejon

Innan ni (och jag) loggar ut för en välförtjänt semester så vill jag passa på att skicka en hälsning och uppdatering om några av de frågor som ligger högst på Fackförbundet STs agenda för tillfället. 

Bästa medlemmar och förtroendevalda,

I skrivande stund nås vi av rapporter om hur coronasmittan minskar på de flesta håll i landet, efter sommaren ska skolornas undervisning återgå till klassrummen igen, och en majoritet av svenskarna kommer att vara färdigvaccinerade. Vi hyser gott hopp om att slutet på pandemin inte är alltför långt borta.

Men hur ska vi göra med jobbet? Vill vi ha det som det var före pandemin?
Under maj ställde vi den frågan och några till i en enkät till de anställda på ett antal myndigheter och universitet och fick ett entydigt svar: Vi vill inte gå tillbaka till kontoret på samma sätt som före pandemin.

Majoriteten av STs medlemmar har under pandemin varit anmodade att arbeta hemifrån, ett råd som för de flesta ligger kvar fram till 15 september, därefter vet vi i nuläget inte hur det kommer att se ut. Vad vi däremot vet är att våra medlemmar i stor utsträckning vill fortsätta ha möjlighet att jobba hemifrån minst en dag i veckan, helst mer. 

Det finns en rad fördelar av att ha mer flexibilitet när det gäller distansarbete. Sedan tidigare vet vi att stress är ett stort problem i arbetet för många medlemmar; med ett större utrymme att kunna arbeta hemifrån har vi möjlighet att göra något åt det problemet. Hemarbete skulle också vara positivt ur ett hållbarhetsperspektiv med minskat resebehov, såväl för det dagliga pendlandet som för längre arbetsresor. 

Det finns också argument mot hemarbete. En del av oss har sämre förutsättningar för att kunna sitta ostört hemma och jobba, andra har behov av att träffa kollegor och utbyta dagliga tankar på ett sätt som är svårt att göra framför datorn. Och det finns arbetsgivare som helst ser att arbetet leds och fördelas på plats under överinsyn av chefer, för att det då är lättare att styra verksamheten. Och många kan inte jobba hemma beroende på arbetets natur.

Men distansarbetet är här för att stanna för många av oss. När många jobbar hemma påverkas också vi som facklig organisation, hur vi värvar nya medlemmar, och hur vi tillvaratar våra medlemmars intressen på bästa sätt. Det ger oss nya möjligheter, men också nya utmaningar. Vi kommer behöva ha en tät dialog med medlemmar, förtroendevalda, och arbetsgivare för att komma överens om hur vi utformar våra arbetsplatser för framtiden.

Den andra stora frågan som vi har att diskutera med arbetsgivarsidan i höst är LAS. Som ni känner till vid det här laget så har arbetsmarknadens parter på den privata sidan fått med sig regeringen på en reformering av arbetsrätten. Uppgörelsen innebär både för- och nackdelar för arbetstagarsidan, med den viktiga brasklappen att för den statliga sektorn överväger nackdelarna som läget är nu.

Däremot finns en uttalad politisk vilja att även vi i staten ska få ta del av fler fördelar med uppgörelsen. Om detta ska vi förhandla med Arbetsgivarverket i höst. Det kommer att bli tuffa förhandlingar, där vi så att säga förhandlar inför fullbordat faktum. Men under hela processen har vi bedrivit ett intensivt politiskt påverkansarbete för att få den högsta politiska ledningen att förstå att uppgörelsen i den privata sektorn inte är enkelt översättningsbar till vår del av arbetsmarknaden. Nu gäller det att få den förståelsen ner på pappret i de avtal som vi ska omförhandla.

Detta är bara två viktiga saker vi kommer att jobba intensivt med under hösten, såväl centralt på förbundet som ute i sektioner och klubbar. Se till att samla energi under sommaren så att vi är fulladdade när höstens fackliga arbete sätter igång.

Glad sommar!
Britta Lejon
Förbundsordförande i Fackförbundet ST