Frågor, svar och stöd i GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR) är en lag gäller för alla organisationer, företag och myndigheter som hanterar personuppgifter. Lagen gäller alltså även avdelningar, sektioner och klubbar inom ST och hanteringen av medlemmars personuppgifter. Läs vår FAQ för att få reda på hur förbundet förhåller sig till den nya lagen.

GDPR trädde i kraft 2018 och ersatte den tidigare lagen PUL. På den här sidan kan du ladda ner och läsa vår FAQ där du hittar svar på vanliga frågor. Det är viktigt att skydda integriteten hos förbundets medlemmar och enligt GDPR är facklig tillhörighet en känslig uppgift. Det ställer höga krav på oss att hantera informationen rätt. 

Eftersom området är nytt finns det ingen satt praxis. Därför kommer frågorna och svaren i dokumentet att redigeras löpande för att innehålla de senaste råden kring arbetet med dataskyddsförordningen.

I april lanserade TCO en e-utbildning i GDPR för dig som är förtroendevald. Du kan också hitta mer information på datainspektionens hemsida.

Du är så klart alltid välkommen att kontakta ST Direkt om du har frågor.

Läs STs FAQ om GDPR

Utbildning i GDPR

Enligt dataskyddsförordningen är medlemskap i fackförbund definierad som en känslig personuppgift. I TCOs GDPR-utbildning får du som förtroendevald kunskap om den nya lagstiftningen och hur du efterlever den.

Gå utbildningen här

Handbok för sociala medier

Är du förtroendevald och hanterar en sida kopplad till ert fackliga arbete på Facebook, Instagram, Twitter eller någon annan social kanal? Då har ST tagit fram en handbok för hur du kan tänka när det kommer till personuppgiftshantering. 

Läs eller ladda ner handboken