Kollegor vid skrivbord

Frågor och svar om ditt nya kollektivavtal

Här samlar vi vanliga frågor och svar om vårt nya kollektivavtal för dig som jobbar inom staten.

Vad innebär siffran 5,4 procent över tre år?

5,4 procent över tre år är det så kallade oenighetsutrymmet. Det innebär att om facket på din arbetsplats och din arbetsgivare inte kommer överens om något annat i det lokala kollektivavtalet så finns det ändå ett garanterat utrymme för löneökningar att fördela bland de anställda på din arbetsplats.

Hur är löneutrymmet fördelat över avtalsperioden?

Löneutrymmet är fördelat på tre lönerevisioner, ett per år, där oenighethetsutrymmet är 1,8 procent per revisionstillfälle.

Finns det någon lönegaranti för mig som individ?

Nej, avtalet innehåller ingen så kallad individgaranti som automatiskt ger dig en lägsta löneökning. Däremot innehåller det särskilda regler som träder i kraft om du skulle bli utan eller få en ringa löneökning.

När får jag min nya lön?

Det kollektivavtal vi nu tecknat är ett centralt avtal som sätter ramarna för förhandlingarna på din arbetsplats. Innan din nya lön kan sättas behöver löneförhandlingarna på din arbetsplats vara klara. Har du frågor om hur lönearbetet går på din arbetsplats? Fråga gärna den som är förtroendevald där du jobbar eller din arbetsgivare!

Vad gör jag om jag inte får rätt lön?

Störst möjlighet att påverka din lön och din löneutveckling har du utifrån hur du har utfört dina arbetsuppgifter. Därför är det viktigt att du i utvecklingssamtal med din chef får veta vad som förväntas av dig – och det är därför som du i lönesamtal/lönesättande samtal har rätt att få veta hur du kan påverka din löneutveckling.

Att du inte får en viss procent behöver i sig inte vara något fel. Din lön påverkas också av de lönekriterier som finns där du jobbar och ibland också av särskilda satsningar på vissa grupper.

Vad är skillnaden mellan lönesättande samtal och lönesamtal? Vad gäller där jag jobbar?

Lönesamtal är ett samtal som du har med din chef som följs av en facklig förhandling mellan Fackförbundet ST och din arbetsgivare där din nya lön bestäms. I ett lönesättande samtal kommer du och din chef överens om din nya lön. Blir du och din chef inte överens kan du förklara dig oenig. Då kan ditt lokala fack och din arbetsgivare förhandla om din lön.

Prata med din arbetsgivare eller en förtroendevald på din arbetsplats om vilken modell som gäller hos er och hur du kan få stöd från ditt lokala fack. Fråga särskilt efter hur du kan förbereda dig på bästa sätt. Oavsett lönesättningsmodell är det viktigt att du förbereder i god tid inför samtalet.

Vad är centrala och lokala förhandlingar?

Centrala förhandlingar i staten sker mellan fyra parter: Arbetsgivarverket, OFR/S,P,O, Seko och Saco-S. Fackförbundet ST ingår i förhandlingskartellen OFR/S,P,O och tillsammans tecknar vi centrala kollektivavtal som sätter ramarna för hela den statliga sektorn.

Lokala förhandlingar sker efter att de centrala förhandlingarna är klara. Det är förhandlingar mellan fack och enskilda arbetsgivare, till exempel Arbetsförmedlingen eller Skatteverket. Det centrala avtalet fungerar som ett stöd i de lokala förhandlingarna.

De lokala avtalen reglerar villkor utifrån förutsättningarna hos varje enskild arbetsgivare. Därför skiljer sig lokala avtal ofta mellan olika arbetsgivare och från de centrala avtalen.

Vad betyder oenighet?

Oenighet inträffar när fack och arbetsgivare inte kommer överens i sina lokala förhandlingar på arbetsplatsen. När oenighet inträffar faller parterna tillbaka på de villkor som finns nedskriva i det centrala avtalet.