Lönerevisionen 2020

Frågor och svar om lönerevision

I lönerevisonstider hör många medlemmar av sig med frågor. Här hittar du svar på de vanligaste.

Har du fler frågor?

Medlem med frågor om din egen lön eller förtroendevald med funderingar kring medlemmars löner eller lokala förhandlingar? Hör gärna av dig till ST Direkt på 0771-555 444 eller stdirekt@st.org!

Glöm inte att du också kan höra av dig till ditt lokala fack – de kan oftast ge mer detaljerade svar när det handlar om lönefrågor som rör just din arbetsplats. Du hittar kontaktuppgifter på den här sidan.

När får jag min nya lön?

Tidplanerna och sättet som nya löner bestäms skiljer sig åt mellan olika arbetsplatser. Innan du kan få din nya lön behöver antingen de lokala löneförhandlingarna mellan din arbetsgivare och facket där du jobbar vara färdiga – eller det lönesättande samtalet mellan dig och din chef vara avklarat. Hör med ditt lokala fack eller din arbetsgivare om du har frågor om lönearbetet där du jobbar!

Finns det någon lönegaranti för mig som individ?

Nej. Våra centrala kollektivavtal ger inte rätt till en viss lägsta löneökning, med undantag för dig som arbetar inom spårtrafikområdet.

I flera av våra centrala avtal står däremot att du som inte får någon eller en mycket liten löneökning kan ha rätt till särskilda insatser för att du i framtiden ska få en bättre löneutveckling.

Vilken lön ska jag ha?

Här är det svårt att ge ett generellt svar. Din lön och dina möjligheter att höja den i lönerevisionen påverkas av flera olika saker, bland andra:

  • vad som står i kollektivavtalet
  • vad din arbetsgivare och facket där du arbetar kommer överens om i lokala förhandlingar, till exempel om satsningar på vissa grupper
  • din prestation och förändringar i dina arbetsuppgifter

Om du arbetar inom spårtrafikområdet, till exempel på SJ eller Green cargo, ger ditt centrala kollektivavtal dock rätt till garanterad löneökning för dig som individ.

Vad är det viktigaste att tänka på inför lönesamtalet?

Det bästa du kan göra inför lönesamtalet är att förbereda dig. Utgå från de lönekriterier och mål som finns på din arbetsplats och skriv ner konkreta exempel på hur du uppnått eller överträffat dessa. Knyt gärna an till vad du och chefen pratade om under ditt senaste utvecklings- eller medarbetarsamtal. Läs fler tips inför lönesamtalet.

Hur vet jag om jag omfattas av lönerevisionen?

Om du är tillsvidareanställd och arbetar som vanligt ska du i regel alltid ingå i lönerevisionen, men det kan finnas undantag. Hör med det lokala facket där du jobbar om du är osäker.

Ingår jag som nyanställd i lönerevisionen?

Om du anställts under året står det ofta i ditt anställningsavtal eller anställningsbeslut att din lön är satt i ett visst års löneläge. Om det till exempel står att din lön är satt i 2021 års löneläge innebär det troligen att du inte ingår i lönerevisionen för 2021.

Ingår jag i lönerevisionen om jag varit föräldraledig eller tjänstledig?

Som föräldraledig får du enligt lag inte missgynnas på grund av din ledighet. Det innebär att du ska få samma löneökning som om du inte varit föräldraledig. Om du är tjänstledig av annat skäl har du inte automatiskt rätt att ingå i lönerevisionen. I stället är det vanligt att din lön ses över i samband med att du kommer tillbaka.

Ingår jag i lönerevisionen även om jag har slutat eller ska sluta på arbetsplatsen?

Ja. Om du var anställd vid revisionsdatumet som gäller på din arbetsplats ska du i normalfallet ingå i lönerevisionen på samma villkor som andra anställda, oavsett om du nyligen avslutat din anställning eller snart ska sluta.

Vad är skillnaden mellan lönesättande samtal och traditionell förhandling?

För dig inom det statliga avtalsområdet, till exempel du som jobbar på en myndighet eller högskola

Lönesättande samtal innebär att du i dialog med din chef kommer överens om din nya lön. Innan det lönesättande samtalet anser Fackförbundet ST att du och din chef ska ha haft ett förberedande samtal om arbetsresultat och lön.

Traditionell förhandling innebär att nya löner bestäms i förhandlingar mellan arbetsgivaren och det lokala facket. Innan dess ska chefen och du som medarbetare normalt sett ha haft ett samtal om arbetsresultat och lön.

För dig som arbetar i ett bolag

Inom bolag tillämpas oftast den traditionella förhandlingsmodellen, där det lokala facket och arbetsgivaren kommer överens om nya löner. Medarbetare med individuell lönesättning kan ofta på eget initiativ begära ett årligt lönesamtal.

Vad händer om jag och chefen inte kommer överens i det lönesättande samtalet?

För dig inom det statliga avtalsområdet, till exempel du som jobbar på en myndighet eller högskola

Om du och chefen inte kommer överens i det lönesättande samtalet är det viktigt att det tydligt framgår i minnesanteckningarna att ni är oeniga. Då kan frågan ofta tas upp i förhandling mellan ditt lokala fack och din arbetsgivare. Hör i första hand med ditt lokala fack eller ring ST Direkt på 0771-555 444 om du har funderingar om hur du bäst går vidare.

Vad är ”märket”?

”Märket” är den procentuella löneökning som industrins parter förhandlar fram i sina kollektivavtal. Märket är en hållpunkt för lönebildningen på hela den svenska arbetsmarknaden och en viktig del av Fackförbundet STs lönepolitik. Läs mer om märket.