Kontakta kansliet

Här finns kontaktlista till den ombudsman som är ansvarig för din avdelning inom ST. Om kontaktuppgift saknas: Ring ST Direkt på tel 0771-555 444!

Avdelningsansvariga ombudsmän kansliet

På kansliet finns ombudsmän som ansvarar för STs olika avdelningar.
De finns som stöd och råd i ert fackliga arbete. Till exempel förhandlingsstöd, medlemsvärvning och utveckling av ert fackliga arbete.

Vid behov av snabb kontakt med STs kansli, ring eller e-posta ST Direkt:

Tel 0771-555 444

e-post stdirekt@st.org.

Öppet vardagar kl 08.00-17.00