Checklista för en ansvarsfull upphandling

Upphandlingar ska alltid samverkas. Som förtroendevald har du en roll där du kan se till att upphandlingen på din arbetsplats sköts på ett bra sätt med seriösa aktörer. Den här checklistan listar några punkter som du kan tänka på inför och under en upphandling.
  1. Upphandling ska alltid samverkas. Se till att det finns ett lokalt samverkansavtal som innebär att facket är delaktiga i upphandlingsprocessen. Om det inte finns ska upphandlingen förhandlas enligt MBL.
  2. Delta i planeringen inför upphandlingar som påverkar medlemmarna.
  3. Se till att fackligt förtroendevalda och skyddsombud är med och påverkar förfrågningsunderlaget.
  4. Tänk på att anpassa kraven till den aktuella upphandlingen. Prioritera vad som är viktigt att uppnå och utarbeta kraven efter det.
  5. Ställ krav på att leverantören ska ha kollektivavtal eller kunna visa att den erbjuder löner och villkor i nivå med kollektivavtal i den aktuella branschen.
  6. Ställ krav på arbetsmiljö och att de som lämnar anbud redovisar hur en god arbetsmiljösäkerställs.
  7. Överväg att kontakta den fackliga organisation som har kollektivavtal hos eventuella leverantörer. Detta för att få information om förhållandena i branschen så att ni kan ställa tydliga krav på löner och villkor.
  8. Tänk över vilka krav som kan ställas för att komma åt oseriösa leverantörer. Ange exempelvis vad som kommer att betraktas som ett misstänkt lågt anbud och hur kontraktet ska följas upp.
  9. Fackliga företrädare har rätt till information genom hela upphandlingsförfarandet. Ställ krav på att vara med även när anbuden ska utvärderas.
  10. Följ upp kontraktet och bevaka att villkoren följs upp, särskilt de som facket anser viktiga och som har lyfts in i förfrågningsunderlaget.

Vill du ha mer stöd?

Behöver du som förtroendevald stöd i en aktuell upphandling kontakta rådgivningen på ST Direkt 0771-555 444

ST har en egen rapport med råd och stöd till förtroendevalda.

Läs rapporten

Vår samarbetsorganisation OFR har också tagit fram en handledning för en bättre offentlig upphandling.

Till handledningen