Några personer kring ett mötesbord.

Checklista för en ansvarsfull upphandling

Det fackliga inflytandet i upphandlingar behöver stärkas. Både medarbetarnas villkor och medborgarnas service är beroende av att upphandlingar görs på rätt sätt. Med en relativt liten insats kan du som facklig göra stor skillnad vid en upphandling.

Varje år upphandlar det offentliga varor och tjänster för över 600 miljarder kronor. Rätt använt är offentlig upphandling ett verktyg som kan ge hög kvalitet, bättre ekonomi och ökad effektivitet i den offentliga sektorn. Men allt för ofta går det inte till så. upphandlingar där lägsta pris går före allt, där ingen hänsyn tagits till villkoren för de som utför arbetet och där säkerhets- och integritetsaspekter förbises.

Offentlig upphandling är inget lätt område, reglerna är krångliga och kostnaden för att göra fel kan komma i form av överklaganden som tar både tid och pengar. Men upphandling är också ett område där facket kan spela en större roll. Med en relativt liten insats kan det fackliga inflytandet i stärkas och ge högst konkreta resultat. Det handlar om att förbättra villkoren för medlemmarna – men också om att förbättra den statliga verksamheten och resultaten för medborgarna.

Checklista för en ansvarsfull upphandling

Upphandlingar ska alltid samverkas. Som förtroendevald har du en roll där du kan se till att upphandlingen på din arbetsplats sköts på ett bra sätt med seriösa aktörer. Den här checklistan listar några punkter som du kan tänka på inför och under en upphandling.

  1. ​Upphandling ska alltid samverkas. Se till att det finns ett lokalt samverkansavtal som innebär att facket är delaktiga i upphandlingsprocessen. Om det inte finns ska upphandlingen förhandlas enligt MBL.

  2. Delta i planeringen inför upphandlingar som påverkar medlemmarna.

  3. Se till att fackligt förtroendevalda och skyddsombud är med och påverkar förfrågningsunderlaget.

  4. Tänk på att anpassa kraven till den aktuella upphandlingen. Prioritera vad som är viktigt att uppnå och utarbeta kraven efter det.

  5. Ställ krav på att leverantören ska ha kollektivavtal eller kunna visa att den erbjuder löner och villkor i nivå med kollektivavtal i den aktuella branschen.

  6. Ställ krav på arbetsmiljö och att de som lämnar anbud redovisar hur en god arbetsmiljösäkerställs.

  7. Överväg att kontakta den fackliga organisation som har kollektivavtal hos eventuella leverantörer. Detta för att få information om förhållandena i branschen så att ni kan ställa tydliga krav på löner och villkor.

  8. Tänk över vilka krav som kan ställas för att komma åt oseriösa leverantörer. Ange exempelvis vad som kommer att betraktas som ett misstänkt lågt anbud och hur kontraktet ska följas upp.

  9. Fackliga företrädare har rätt till information genom hela upphandlingsförfarandet. Ställ krav på att vara med även när anbuden ska utvärderas.

  10. Följ upp kontraktet och bevaka att villkoren följs upp, särskilt de som facket anser viktiga och som har lyfts in i förfrågningsunderlaget.

Vill du ha mer stöd?

Behöver du som förtroendevald stöd i en aktuell upphandling kontakta rådgivningen på ST Direkt 0771-555 444

ST har en egen rapport med råd och stöd till förtroendevalda. Den hittar du här nedan.

Vår samarbetsorganisation OFR har också tagit fram en handledning för en bättre offentlig upphandling.

Till handledningen