Återupprätta lokala avtal

Efter att ST tillsammans med förhandlingskartellen OFR/S,P,O anslöt sig till det nya pensionsavtalet, PA16 uppstod vissa särskilda behov. I nedanstående dokument finns förtydliganden bland annat kring vad som gäller när lokala parter önskar att återupprätta lokala kollektivavtal kring extra pensionsavsättning.