Värva på arbetsplatsen

En viktig del av värvning är att kommunicera och finnas tillgänglig på arbetsplatsen. Genom att vara synliga, argumentera för ST och kommunicera med era medlemmar kommer ni långt!

Argument för ST

När du pratar med kollegor om varför de ska välja ST som fackförbund är det skönt att ha goda argument nära till hands. Vi har sammanställt 10 argument som du kan använda, du hittar även en PDF med argumenten längst ner på sidan.

Kom ihåg att inleda samtalet med att ställa frågor, till exempel om hur mycket personen kan om facket eller om hen varit med i något fackförbund tidigare. På så sätt kan du välja ut de argument som passar bäst för tillfället!

Skapa genvägar till st.org

Om du snabbt vill nå en specifik sida på st.org, till exempel medlemsformuläret, kan du skapa en genväg och lägga på hemskärmen i din mobil. Då når du snabbt den sida du söker på st.org!

Instruktioner för att skapa genväg

Beställ material

Det är viktigt att ST syns på arbetsplatserna! Ett bra och enkelt sätt att göra det är att dela ut brochyrer, sätta upp affischer och liknande. 

I ST-butiken kan du ladda ned digitaliserade broschyrer samt beställa STs tryckta material. Där finns även STs logotyp för nedladdning.

Instruktioner för beställning av material

Kommunicera med era medlemmar

För att locka nya medlemmar och få befintliga medlemmar att förstå nyttan av medlemskapet är det viktigt att ni kommunicerar med dem! Både digitalt och analogt. Ett enkelt steg i ett lyckat värvningsarbete är att skapa en tydlig plan eller tanke för hur ni ska kommunicera och sedan följa den.

Läs tips för att nå ut med kommunikation här!

Kanalval

Fundera över vilka kanaler ni kan använda. Ställ er frågan: på vilket sätt når vi våra medlemmar bäst?

Förslag på kanaler:

  • Mail
  • Facebook
  • Prata om fackliga frågor på en fika
  • Avdelningssidan på st.org
  • En anslagstavla
  • Twitter
  • Instagram

Ju med konsekventa ni är i er kommunikation, desto större chans är det att den når mottagaren. Välj ut en eller två kanaler och satsa helhjärtat på dem. Kom ihåg att alla kanaler som når era medlemmar är bra kanaler! 

Läs mer om digital kommunikation här!

För era medlemmar är det ni som är facket! Så bygg upp en relation till medlemmarna, inkludera dem i ert arbete genom att kommunicera när ni till exempel haft möten med styrelsen, samverkan och uppdatera medlemmarna om lokala frågor och framgångar. Med konsekvent och engagerande kommunikation kommer man långt!