Studenter på arbetsplatsen

På många arbetsplatser finns det studenter som jobbar extra, men har studier som primär sysselsättning. Som förtroendevald kan du tipsa dem att bli studentmedlem i ST. Studentmedlemskapet gratis.

Om Fackförbundet STs studentverksamhet

Fackförbundet STs studentverksamhet närvarar på tio av landets universitet och högskolor, där arbetar vi för att öka kännedomen om facklig organisering, Fackförbundet ST och om en statlig karriär. Dagens studenter är morgondagens statstjänstemän och därmed potentiella ST-medlemmar.

Vi har informatörer som arbetar vid:

 • Göteborgs universitet
 • Linköping universitet
 • Lunds universitet
 • Karlstad universitet
 • Malmö högskola
 • Stockholms universitet
 • Södertörns högskola
 • Umeå universitet
 • Uppsala universitet
 • Örebro universitet 

Studentmedlemskapet är gratis, tidigare har det kostat 100 kr för hela studietiden. Medlemskapet räcker hela studietiden samt i fem år efter avslutade studier. Efter examen erbjuds studentmedlemmarna att övergå till yrkesverksamt medlemskap till ett rabatterat pris: 100 kr för hela det första året. Alla studentmedlemmar som tar examen får erbjudandet som gäller upp till fem år efter avslutade studier och enbart kan nyttjas vid ett tillfälle.

Är du förtroendevald så har du kanske stött på studenter som jobbar extra på våra arbetsplatser, men vars primära sysselsättning är studier. Ta gärna tillfälle att informera dem om studentmedlemskapet i ST.

Vem kan bli studentmedlem?

Alla som läser en eftergymnasial utbildning, exempelvis vid universitet, högskola eller yrkeshögskola, kan bli medlem. Utbildningen behöver dock vara minst 3 månader lång.

När kan du värva studentmedlemmar?

Om du möter en anställd vars huvudsakliga sysselsättning är att vara student, men som kanske har en projektanställning, praktik, sommarjobb eller extrajobb på just din arbetsplats. Observera att ett studentmedlemskap i ST inte ger personen samma fackliga förmåner som ett medlemskap för yrkesverksamma i Fackförbundet ST.

Tips för att värva studenter

När du träffar studenter som är på väg ut i arbetslivet så är det vissa saker som är bra att ta hänsyn till när du inleder ett fackligt samtal:

 • Alla vet inte vilken funktion fackförbund fyller på arbetsmarknaden, det kan därför vara bra att fråga personen om hen vet vad den svenska modellen är för något och berätta om hur den fungerar.
 • Många på arbetsmarknaden vet att kollektivavtal finns, men kanske inte hur de förhandlas fram eller vilka frågor som avhandlas inom dem. Ta tillfället i akt och ge en kort beskrivning av kollektivavtal som begrepp.
 • Undvik förkortningar när du beskriver facklig verksamhet eller pratar om arbetsrätt. Alla vet inte vad MBL, LAS och SML är för något.
 • Det är oftast enklast att förklara facklig verksamhet genom exempel; hur arbetar Fackförbundet ST på din arbetsplats? Har ni någon specifik fråga ni driver i dagsläget?
 • Kom ihåg att lyfta fram STs ideologiska bas och värdegrund. Ställningstagande inom frågor som jämställdhet, solidaritet och internationellt engagemang är viktiga för unga på arbetsmarknaden.  

Argument för studentmedlemskap i ST

 1. Att Fackförbundet ST är experter på staten. Det kan vi till exempel visa på genom att säga att ST är det enda fackförbund som är representerat inom hela den statliga sektorn.
 2. Att vi har fantastiska karriärtjänster som ingår i medlemskapet. CV-granskning, intervjuträning och LinkedIn-granskning är några av dem.
 3. Att hen alltid kan ta kontakt med ST Direkt med frågor kring exempel lönestatistik inför en anställningsintervju.
 4. Studentmedlemskapet är gratis! Om personen är studentmedlem i ett annat förbund kan du tipsa hen om att ändå gå med som studentmedlem i ST. Som student vet man aldrig var man hamnar efter examen så varför inte täcka in fler branschområden utan kostnad?
 5. Rabatterat medlemskap som yrkesverksam. För en studentmedlem som blir yrkesverksam kostar medlemskapet endast 100 kronor första året. Det här erbjudandet är giltigt fem år efter examen, personen behöver alltså inte gå direkt till en statlig tjänst. I rena besparingar innebär 100 kronor för ett års yrkesverksamt medlemskap cirka 2500-3000 kronor.

Har du frågor? Kontakta studentverksamheten!