Svårigheten i geografisk spridning

Hej Marie Ekman på Rättsmedicinalverket!

Hur lyckades ni värva så många medlemmar under 2015?

Rättsmedicinalverket (RMV) är utspridd över landet och har fyra olika verksamhetsgrenar - rättsmedicin, rättspsykiatri, rättskemi och rättsgenetik. Det gör att det finns väldigt många yrkeskategorier representerade på verket. Men även att det kan vara svårt att få till ett personligt möte med alla, vilket vi ju egentligen skulle vilja. 

Hitta tillfällen då alla samlas

I och med att vi är så geografiskt utspridda är det svårt att ta kontakt med alla. Men när vi fick höra att verket skulle anordna två gemensamma dagar med föreläsningar och möten i Stockholm bestämde vi oss direkt för att vi ville vara med och träffa medlemmar och övriga medarbetare där.

Vi tog kontakt med ombudsman Niklas Strömstedt som på ganska kort varsel ställde upp och var med oss på Hotel Clarion Sign där RMV-dagarna hölls. Tack vare att vi hade ansökt och fått värvningspengar av ST centralt kunde vi också hyra ett bord och köpa informationsmaterial, godis, cerat och jämställdhetsarmband som vi dukade upp med. Vi ordnade en jättebra placering precis utanför den stora föreläsningssalen där alla medarbetare passerade under dagarna.

Ta hjälp av kansliet

Det var roligt att få representera Fackförbundet ST under RMV-dagarna. Många kom fram och pratade med oss och var intresserade av vårt informationsmaterial, och ceraten och godiset gick snabbt åt. Niklas hade med sig roll-ups och en dator och hjälpte till med att direkt på plats registrera nya medlemmar. Det var jättebra att han kunde vara med, dels för att svara på lite mer specifika frågor och dels för att han var insatt i hur man registrerar nya medlemmar smidigast.

Lite tur hade vi kanske också i och med att övriga förbund, SACO och SEKO, inte hade velat ställa upp med representanter på plats och att vi därmed blev ensamma på ”banan”.

Vilka är dina bästa tips för framgångsrik medlemsvärvning?

  • Passa på att informera när så många medarbetare som möjligt är samlade.
  • Tala om att ST är mer insatta i hur den statliga verksamheten fungerar än andra förbund som inte finns på vår myndighet (vi har exempelvis många sjuksköterskor hos oss och det är bättre för dem att då vara med i ST än Sjuksköterskeförbundet).
  • Var intresserad och lyssna när medarbetare kommer för att prata och be om råd kring sin arbetssituation. De kan mycket väl bli medlemmar om vi kan hjälpa till med specifika frågeställningar. Då ser de att de har konkret nytta av facket.
  • Små ”give-aways” som cerat eller godis gör att kollegor tar steget att komma fram och prata. Det funkar också om du har en skål med godis vid sin ordinarie arbetsplats.
  • Bjud på smörgåstårta eller längder varje gång du besöker en avdelning. Passa på att prata om ST när kollegorna kommer och fikar.