Idén om en värvningsturné

Hej Jenny Kingstedt på Statens Institutionsstyrelse!

Hur lyckades ni värva så många medlemmar under 2015?

Vår myndighet står under stor press och har gjort det under de senaste två åren, med extrem överbeläggning på våra instruktioner och mycket övertid som följd. Erfarenhetsmässigt så vet vi att fler har benägenhet att gå med i facket under svårare tider. 

Värvningsturné

Men vi har även under flera års tid funderat på hur vår avdelning ska kunna värva fler medlemmar och nå de mål som både vår avdelning och förbundet satt upp. Under 2014 tog vi på allvar tag i det hela och ville se om vi kunde förverkliga en idé som legat och grott ett tag – en värvningsturné.

Vi skapade en värvningsgrupp som vid flera tillfällen träffades och som slutligen kunde presentera en färdig idé hur genomförandet av denna turné skulle gå till. Förbundet var mycket behjälpliga i detta eftersom avdelningarna kunde äska medel för värvningssatsningar. Och 2015 drog vi igång projektet som slog mycket väl ut!

Vilka är dina bästa tips för framgångsrik medlemsvärvning?

  • Mitt bästa tips är att ha en bra genomförandeplan för värvning.
  • Till detta ska man lägga till några eldsjälar som tycker om att jobba med värvning – på alla nivåer.
  • Att sätta ett fast mål är också bra så man har något att jobba mot.
  • Uppföljning och innötning är viktigt (gör våra arbetsplatsombud det de ska?). 
  • Det är det personliga mötet. Vår erfarenhet från turnén är att det personliga mötet (att vara på arbetsplatsen, göra sig anträffbar och prata om ST) resulterat i att fler medlemmar ansluter sig jämfört med att ”bara” dela ut välkomstpaket med information.

Vilket är ditt bästa argument för medlemskap i ST?

Att värna kollektivavtalet – ju fler desto starkare blir vi!

Detta syns väldigt väl på vår myndighet där vi vill påstå att ST och OFR är mycket tongivande i våra förhandlingar gentemot arbetsgivaren. 

Vi har väldigt bra och förmånliga försäkringar 

Speciellt vår olycksfallsförsäkring som täcker dygnet runt. Ibland visat sig svårt att få ersättning från Afa vid arbetsskador.