De viktiga arbetsplatsombuden

Hej Carola Jonsson på Arbetsförmedlingen!

Hur lyckades ni värva så många medlemmar under 2015?

Vi har rekryterat många nya i myndigheten vilket gjort det möjlighet för oss att värva medlemmar. 

Under året har vi haft ett ökat fokus på värvning med en medlemsinflytandekonferens för alla ordföranden och värvningsansvariga i sektionerna. Det finns också upparbetade rutiner för hur avdelningen jobbar med värvning.

Sätta mål

Vi har också brutit ner avdelningens värvningsmål till sektionsnivå och vi vet att även flera sektioner brutit ner siffrorna ytterligare till kontorsnivå. Det ger lokala arbetsplatsombud ett konkret mål att sträva emot.

Engagerade arbetsplatsombud

På varje arbetsplats har vi engagerade arbetsplatsombud som har meningsfulla aktiviteter för medlemmarna och lyfter och driver deras frågor i rätt forum på rätt sätt.

Medlemspremien har också hjälpt till att få nyanställda att prova ST.

Vilka är dina bästa tips för framgångsrik medlemsvärvning? 

  • Engagerade och duktiga arbetsplatsombud som tar en tidig kontakt med nyanställda.
  • Att visa vad ST gör, främst på lokal nivå men även på andra nivåer i organisationen.
  • Att ha bra och regelbundna aktiviteter för medlemmarna.

Vilket är ditt bästa argument för medlemskap i ST?

  • Att vi är störst vilket ger inflytande.
  • Att vi är en fackförening som lyfter och driver medlemmarnas frågor. Ge också gärna exempel på frågor som ST drivit nyligen, där vi gjort skillnad.