Varför välja ST?

Här har du 10 argument för att bli medlem i ST. Tänk på att ställa frågor till en blivande medlem, för att ta reda på vad som är viktigt för just den personen!

Till en början; kort information om Fackförbundet ST 

ST är det ledande fackförbundet inom statlig verksamhet. Vi är 95 000 medlemmar som arbetar på myndigheter, affärsverk, universitet och högskolor, statliga bolag och stiftelser, samt privata bolag med statligt uppdrag. 

En arbetsplats – en fackförening 

I Fackförbundet ST är alla på arbetsplatsen välkomna – oberoende av utbildning och befattning. Vi är övertygade om att alla anställda tjänar på att vara medlemmar i samma fackförbund, inte dela upp sig i olika yrkesförbund. Det ger oss den styrka som krävs för att förhandla fram bättre villkor för dig och dina kollegor. Tack vare vår bredd kan vi också erbjuda gedigen kunskap och stöd som är anpassat till de förhållanden som råder just på din arbetsplats.  

Vi påverkar din arbetsplats  

I över 100 år har ST arbetat för att förbättra villkoren för statligt anställda. Förändringar inom staten eller statliga bolag och stiftelser kan påverka våra medlemmars anställningsförhållanden och förutsättningar. ST ser därför till att vara en aktiv samtalspart och remissinstans för arbetsgivare och beslutsfattare. Vi påverkar genom att lyfta medlemmarnas perspektiv och genom dem beskriva hur verkligheten ser ut på arbetsplatserna. 

Partipolitiskt obundet 

ST är politiska, men inte kopplade till något politiskt parti. Det betyder att när ST tar ställning i en politisk fråga så utgår vi alltid från medlemmarnas perspektiv och intressen.  

Förhandlings- och rättshjälp 

Om du hamnar i en situation där du inte kan komma överens med din arbetsgivare finns STs ombudsmän och jurister, som är specialiserade på arbetsrätt och avtalstolkning, där för att hjälpa dig. ST kan dina rättigheter och företräder dig om du till exempel blir uppsagd, diskriminerad eller inte får ut din lön.  

Tillgängliga och kunniga 

Om du vill ha snabba svar om din lön och dina villkor är det viktigt med ett tillgängligt fack som vet vad de pratar om. ST har över 8000 förtroendevalda landet runt och en rådgivning som är öppen varje vardag.  

Våra förtroendevalda utbildas kontinuerligt i fackliga frågor och har mycket kunskap om just din arbetsplats. Rådgivarna på ST Direkt går att nå varje vardag mellan 8-17 på 0771 555 444 eller stdirekt@st.org

Värdefulla avtal 

STs målsättning är att de avtal vi förhandlar fram ska vara så värdefulla som möjligt för våra medlemmar. Därför tycker vi att det är viktigt att våra avtal har fastställda löneökningar. Utan siffror i avtalet riskerar många bli helt utan löneutveckling.  

I avtalsrörelsen arbetar ST för att förbättra dina anställningsvillkor. Det gör vi genom att förhandla fram ett kollektivavtal med din arbetsgivare. Som medlem i ST har du ett kollektivavtal som tryggar din löneutveckling.  

Experter på din lön 

Det är viktigt att vara nöjd med sin lön. Förutom att teckna avtal som säkrar förutsättningarna för alla att få en schysst löneutveckling erbjuder ST också alla medlemmar tjänster för att underlätta dig som individ att påverka din lön.  

Du kan ta hjälp av våra lönerådgivare för att hitta rätt argument inför lönesamtalet eller få tillgång till tillförlitlig lönestatistik för den statliga sektorn.  

En riktigt bra inkomstförsäkring 

STs inkomstförsäkring tål att jämföras – det är en av de absolut mest förmånliga på marknaden. Inkomstförsäkringen finns för att göra din tillvaro lite lättare om du skulle sägas upp från jobbet. Med upp till 80 procent av lönen i 150 dagar kan du fokusera på nästa steg i karriären istället för att oroa dig för hur du ska få det att gå ihop ekonomiskt.  

Karriär och utveckling 

För att du ska ha de bästa möjliga förutsättningarna att växa, trivas i arbetslivet och gå framåt i karriären ingår det karriärtjänster i medlemskapet.  

Du kan till exempel få hjälp av STs karriärcoacher när du funderar på nästa steg i karriären, få ditt CV och personliga brev granskade av våra CV-granskare eller hjälp med att maxa din Linkedinprofil.  

Förmånliga erbjudanden 

Som medlem i ST får du även tillgång till erbjudanden och rabatter som kan underlätta för dig både privat och i karriären. Till exempel får du möjlighet att teckna bolån och medlemslån med lägre ränta och mycket förmånliga försäkringar. Utöver det så erbjuds medlemmar rabatter på bland annat hotell, tidningar och kurser.