Värva medlemmar

Vår storlek är vår fackliga styrka – därför ska vi bli fler! Att värva medlemmar är ett av dina viktigaste uppdrag som förtroendevald.

Värvningsarbete kan se olika ut beroende på arbetsplats, men grunden är densamma: om det finns en plan och ett tydligt mål så blir det lättare! Här hittar du inspiration och verktyg för hur ni ökar värvningen på din arbetsplats. 

1. Planera er värvning

På den här sidan finns hjälpmedel för att strukturera upp och planera värvningsarbetet. Här finns också information, workshops och kontaktuppgifter till kanslianställda som arbetar med värvning.

2. Värvningsaktiviteter 

Vi har samlat olika aktiviteter som du kan använda dig av för att engagera medlemmar och potentiella medlemmar. Här hittar du också våra aktivitetspaket med olika teman. 

3. Tips för värvning 

Här hittar du våra bästa argument för ST och framgångsfaktorer för att lyckas i värvningsarbetet. Här finns också information om hur du beställer synlighets- och värvningsmaterial till arbetsplatsen och tips för att kommunicera med medlemmar.

4. Värva olika målgrupper

På den här sidan finns det tips och idéer för hur ni värvar olika målgrupper på arbetsplatsen; nyanställda, studenter, doktorander och chefer.

 

Mattias Sandell

Mattias Sandell

Biträdande enhetschef
070-508 05 91
Erica Lindh

Erica Lindh

Kampanjledare
08-790 51 32