Värvning

Vår storlek är vår fackliga styrka – därför ska vi bli fler! Att värva medlemmar är ett av dina viktigaste uppdrag som förtroendevald.

Det pågår en generationsväxling på våra arbetsplatser och vi vill att nyanställda ska välkomnas och vilja bli medlemmar i ST – det största facket på statligt uppdrag. Värvningsarbetet kan se olika ut beroende på arbetsplats, men grunden är densamma: om det finns en plan och ett tydligt mål så blir det lättare! Här hittar du inspiration och verktyg för hur ni ökar värvningen. 

På varje sida hittar du information, guider eller mallar för hur du och dina kollegor kan arbeta med värvning på er arbetsplats, i er klubb, sektion eller avdelning.  

1. Planera er värvning

På denna sidan hittar du mall för hur man gör en värvningsplan och hur du ansöker om extra värvningsanslag. Här hittar du också information, workshops och kontaktuppgifter till de värvningssamordare som arbetar med att stödja dig i ditt värvningsarbetet.

2. Värva på arbetsplatsen

Här hittar du våra bästa argument för ST, information om hur ni beställer synlighetsmaterial till arbetsplatsen och tips för hur ni kommunicerar med era medlemmar. 

3. Värva olika målgrupper

På den här sidan finns det tips och idéer för hur ni värvar olika målgrupper på arbetsplatsen; nyanställda, studenter, doktorander och chefer. Här hittar du också olika framgångsfaktorer för att lyckas med värvningsarbetet.

4. Värvningsaktiviteter 

För att få fler intresserade av ST och vår fackliga verksamhet har vi sammanställt olika aktiviteter som ni kan använda er av när ni vill engagera och samla medlemmar och potentiella medlemmar. För att underlätta för dig som förtroendevald har vi också tagit fram olika aktivitetspaket med olika temar och ämnen. 

Mattias Sandell

Mattias Sandell

Chef, värvning och medlemsstöd
070-508 05 91
Erica Lindh

Erica Lindh

Kommunikatör, Värvning och medlemsstöd
08-790 51 32