Villkorsavtalsutbildning

Vissa regler i villkorsavtalet kan ersättas av lokala avtal. I den här utbildningen får du mer information om innehållet i villkorsavtalet och vad man kan träffa lokala avtal om.

Målgrupp, syfte, innehåll och upplägg på kursen Förhandla om lokala anställningsvillkor beskrivs kort nedan. För att anmäla dig till en utbildning, klickar du på ikonen Sök utbildning. Du kommer då till en ny sida där du loggar in med personnummer och lösenord. Därefter ser du vilka utbildningstillfällen du kan välja på och anmäla dig till.

Sök utbildning

Syfte och mål

De förtroendevalda får kunskap om utrymmet att i lokala kollektivavtal komma överens om anpassning av regler i Villkorsavtalet till förhållandena på den egna arbetsplatsen. Utbildningen ger också ökad trygghet i rollen som förhandlare.

Målgrupp

Förtroendevalda med uppdrag att medverka vid förhandlingar om lokala kollektivavtal inom arbetsgivarverkets område. [Arbetsgivarverkets område omfattar myndigheter, affärsverk, universitet och högskolor samt statsunderstödda stiftelser].

För att få ut så mycket som möjligt av utbildningen ska du ha gått STs fackliga grundutbildning.

Innehåll

Under utbildningen tas följande områden upp:

  • Vad är ett kollektivavtal
  • Vad får man teckna lokala kollektivavtal om enligt Villkorsavtalet
  • Lokala kollektivavtal om arbetstid
  • Lokala kollektivavtal om enskilda överenskommelser
  • Viktigt att tänka på i förhandlingar om lokalt kollektivavtal

Upplägg och kostnader

Utbildningen är på en dag.

STs kansli står för kostnaderna för utbildning, material, lunch och fika. Kontakta din avdelning om du behöver ersättning för resa eller logi (kansliet står inte för dessa kostnader).

Ledighet

Eftersom utbildningen rör relationen arbetstagare - arbetsgivare har du rätt att gå den på betald arbetstid, om det ingår i ditt uppdrag att medverka vid förhandlingar om lokala kollektivavtal. Du söker ledighet enligt förtroendemannalagen och studieledighetslagen.

Du ska söka senast två veckor före utbildningsstart. Bifoga denna inbjudan som presenterar innehållet i utbildningen när du söker ledigt.

Sök utbildning