Valberedningsutbildning

Valberedningen har en avgörande roll i det fackliga arbetet. Den föreslår personer till de olika fackliga uppdragen, utifrån den kompetens och de erfarenheter som krävs. En viktig del i arbetet är att lyssna in medlemmarnas synpunkter på det fackliga uppdraget.

Målgrupp, syfte, innehåll och upplägg på valberedningsutbildningen beskrivs kort nedan.För att anmäla dig till en utbildning, klickar du på ikonen Sök utbildning. Du kommer då till en ny sida där du loggar in med personnummer och lösenord. Därefter ser du vilka utbildningstillfällen du kan välja på och anmäla dig till.

Sök utbildning

Syfte och mål

Utbildningen ske ge valberedningsledamöter inspiration i arbetet. Den ska ge ökad förståelse för betydelsen av valberedningsarbetet och kunskap om metoder och verktyg för uppdraget.

Målgrupp

Ledamöter i valberedning inom avdelning, sektion och klubb.

Innehåll

Utbildningen tar upp

  • Valberedningens betydelse
  • Styrelsens behov av kompetens
  • Kommunikationen med medlemmarna
  • Metoder och verktyg
  • Stadgarna och valberedningen

Upplägg och kostnader

Utbildningen omfattar 4 timmar.

STs kansli står för kostnaderna för utbildning, material och lättare vegetarisk förtäring.

Ledighet

Du har rätt att gå utbildningen på arbetstid, men arbetsgivaren är inte skyldig att betala ut lön. Du söker ledigt enligt förtroendemannalagen och studieledighetslagen.

Du ansöker om ledighet senast två veckor före studiestart.

Sök utbildning