Revisorsutbildning (e-utbildning)

Som revisor är du medlemmarnas granskande öga, samtidigt som du ska vara ett stöd till styrelsen. Det är ett ansvarsfullt uppdrag.

Målgrupp, syfte och innehåll i ST revisorsutbildning beskrivs kort nedan, liksom hur den är upplagd. Om det är första gången du besöker utbildningen behöver du logga in med ditt personnumer och lösenord. Det gör du genom att klicka på ikonen nedan.

Starta utbildningen

Syfte och mål

Utbildningen syftar till att ge förståelse för rollen som revisor. Därtill ska den ge den kunskap som en föreningsrevisor behöver för att granska föreningens verksamhet.

Målgrupp

Nyvalda revisorer i STs avdelningar, sektioner och klubbar.

Innehåll

Utbildningen berör följande områden

  • Uppdraget som revisor
  • Ideella föreningar
  • Bokföringsskyldighet och stadgar
  • Bokföring och attesträtt
  • Planering och genomförande av granskningsarbetet
  • Rapportering

Upplägg och kostnader

Utbildningen är en interaktiv e-utbildning. som du kan gå in på från din dator, mobil eller surfplatta. Den omfattar 6 avsnitt och tar cirka 3 timmar att gå igenom (beroende på dina förkunskaper). Du väljer själv om du går hela utbildningen på en gång eller delar upp den.

Utbildningen inleds med korta texter om att studera på distans. Som stöd i revisionsarbetet hittar du under rubriken Kurslitteratur en revisionshandledning och en mall för revisionsrapport.

Avsnitten avslutas med ett ”självtest”, där du kan pröva dina nyvunna kunskaper.

Utbildningen är kostnadsfri.

Starta utbildningen