Ordförandeutbildning

Uppdraget som ordförande i en avdelning, sektion eller klubb är ansvarsfullt. Genom ditt ledarskap ska du få styrelsen att fungera så väl att ni tillsammans kan utveckla arbetsplatsen och medlemmarnas villkor.

Målgrupp, syfte, innehåll och upplägg på kursen Ordförande i ST beskrivs kort nedan. För att anmäla dig till en utbildning, klickar du på ikonen Sök utbildning. Du kommer då till en ny sida där du loggar in med personnummer och lösenord. Därefter ser du vilka utbildningstillfällen du kan välja på och anmäla dig till.

Sök Utbildning

Syfte och mål

Utbildningen ska ge dig som nyvald ordförande stöd i ditt uppdrag att leda styrelsens arbete.

Målet är att du ska tillsammans med de övriga ledamöterna i styrelsen ska kunna utveckla den fackliga verksamheten på arbetsplatsen - och göra det så att medlemmarna blir engagerade och vill vara delaktiga i arbetet.

Målgrupp

Nya ordförande i STs avdelningar, sektioner och klubbar.

Innehåll

Utbildningen handlar om hur du som ordförande kan

  • skapa en effektiv organisation
  • verka för ett bra samarbete i styrelsen
  • driva utvecklingsarbetet framåt
  • öka medlemmarnas engagemang och aktivitet

Upplägg och kostnader

Utbildningen omfattar två dagar.

STs kansli står för kostnaderna för utbildning, material, lunch och fika. För ersättning av eventuella kostnader för resa eller logi, kontakta din avdelning (förbundet står inte för dessa kostnader).

Ledighet

Eftersom utbildningen rör relationen arbetstagare - arbetsgivare har du rätt att gå den på betald arbetstid. Du söker ledighet enligt förtroendemannalagen och studieledighetslagen.

Du ska söka senast två veckor före utbildningsstart.

Sök Utbildning