Omställningsavtals-utbildning

De två avtalen om omställning är verktyg i det lokala arbetet för ökad anställningstrygghet. Avtalet om lokala omställningsmedel bidrar till att utveckla de anställdas kompetens. Omställningsavtalet ger stöd till anställda vid uppsägning eller när deras tidsbegränsade anställningar löper ut.

Avtalen gäller anställda inom myndigheter, affärsverk, universitet och högskolor och statsunderstödda stiftelser (inte i statliga bolag eller privata bolag med statligt uppdrag).

Målgrupp, syfte, innehåll och upplägg på kursen Omställning beskrivs kort nedan.För att anmäla dig till en utbildning, klickar du på ikonen Sök utbildning. Du kommer då till en ny sida där du loggar in med personnummer och lösenord. Därefter ser du vilka utbildningstillfällen du kan välja på och anmäla dig till.

Sök utbildning

Syfte och mål

Deltagarna ska få tillräckliga kunskaper om regelverket för att kunna informera medlemmar och andra förtroendevalda om vad som gäller och för att vara en stark part i förhandlingar med arbetsgivaren. De ska också kunna arbeta fram fackliga strategier för det lokala omställningsarbetet.

Målgrupp

Förtroendevalda som tecknar lokala omställningsavtal inom Arbetsgivarverkets (AgV) område.

Innehåll

Utbildningen berör följande områden:

  • Anställningsskydd enligt lag och avtal
  • Avtal om lokala omställningsmedel
  • Omställningsavtal
  • Strategier för omställningsarbete
  • Att förhandla om lokala omställningsavtal

Upplägg och kostnader

Utbildningen omfattar en heldag.

STs kansli står för kostnaderna för utbildning, material, lunch och fika. För ersättning av eventuella kostnader för resa eller logi, kontakta din avdelning (kansliet står inte för dessa kostnader).

Ledighet

Eftersom utbildningen rör relationen arbetstagare - arbetsgivare har du rätt att gå den på betald arbetstid. Du söker ledighet enligt förtroendemannalagen och studieledighetslagen.

Du ska söka senast två veckor före utbildningsstart.

Sök utbildning