Om STs utbildningar

Som förtroendevald har du ett uppdrag. Med STs utbildningstrappa skaffar du dig kunskap för ditt uppdrag. Du får också resonera med andra förtroendevalda och ta del av deras erfarenheter. Utbildningarna hittar du längst ned på sidan.

Kunskap, erfarenhetsutbyte och reflektion ger dig en bra grund att stå på, som förtroendevald i ST.

Utbildningstrappan

STs utbildningstrappa

STs utbildningstrappa består av fyra steg. Det första omfattar medlemsutbildningar, de andra tre stegen riktar sig till förtroendevalda. För att anmäla sig till utbildningarna behöver du först logga in.

  • Steg 1: Medlemsutbildningar. Om vad facket är och kan göra och hur medlemmen kan påverka. Medlemsutbildningarna är framtagna som e-utbildningar.
    Läs mer om våra medlemsutbildningar
  • Steg 2: Grundutbildning för förtroendevalda. Ger grundläggande kunskaper för dig som ny förtroendevald. Du får också resonera om rollen som förtroendevald.
  • Steg 3: Uppdragsutbildningar och påbyggnadsutbildningar för förtroendevalda. Utbildningar för ditt uppdrag och fördjupning inom olika fackliga områden. Ett fåtal uppdragsutbildningar genomförs som e-utbildningar, i något fall med handledarstöd.
  • Steg 4: Seminarier och konferenser för förtroendevalda. Här får du koll på senaste nytt och kan resonera vidare om ditt fackliga arbete utifrån de erfarenheter du skaffat dig

Ledighet för utbildning

Som förtroendevald söker Du ledigt enligt förtroendemannalagen och studieledighetslagen. Du ska söka senast två veckor före kursstart.

I vissa fall får du ledigt med lön, i andra fall gör arbetsgivaren löneavdrag för dagarna du är på utbildning. Det beror på vilken utbildning du ska gå. Handlar utbildningen om relationen arbetstagare-arbetsgivare och det ingår i ditt uppdrag, har du rätt att gå på betald arbetstid. Rör den internt fackligt arbete tar ST kostnaden för din tid.

Du anger på ledighetsansökan om du söker ledighet med eller utan löneavdrag (se informationen för den specifika utbildningen).

Som skyddsombud har du rätt till att gå på arbetsmiljöutbildning i enlighet med arbetsmiljölagen samt förarbeten och EU-direktiv. Arbetsgivaren måste godkänna att du får gå utbildningen innan du anmäler dig.  

Försäkringar

Som medlem och förtroendevald är du försäkrad via TCO vid olycksfall i samband med kurser och konferenser. Förtroendevalda har även en tjänstereseförsäkring som ger ersättning för en rad händelser som kan drabba dig under tjänsteresa för förbundet.

Läs mer om försäkringarna

Kostnader

När det gäller den fackliga grundutbildningen för nya förtroendevalda står STs kansli för alla kostnader. För uppdrags- och påbyggnadsutbildningar tar STs kansli kostnaderna för utbildning, material och eventuella måltider, medan resor och logi betalas av ST-avdelningen. Utbildningen Arbetsmiljö Grund ska dock arbetsgivaren betala. Förbundets e-utbildningar är kostnadsfria.

Har vi inte möjlighet att erbjuda dig den fackliga grundutbildningen inom ett rimligt avstånd och resan mellan hemort och utbildningsort är längre än 1,5 timmar kan du erbjudas logi. För att hålla nere kostnaderna ska alltid närmsta utbildningsort väljas. Om du av någon anledning behöver gå på annan ort är det i mån av plats och du behöver ta kontakt med ST innan för godkännande.

Så anmäler du dig till STs utbildningar

Klicka på hitta utbildning och sök efter den utbildning du vill gå. Klicka sedan på knappen "Anmäl dig" och logga in med personnummer och lösenord (det är nytt lösenord, inte samma som gamla inloggningen) eller bank-id. Vi erbjuder också utbildningar genom Sensus och där ska anmälan gå direkt dit via e-post. Mer information hittar du under respektive utbildning.

Utbildningar anordnade av TCO Fackliga akademin

TCO Fackliga Akademin erbjuder fackliga kurser på en hög nivå, bland annat om arbetsrätt och arbetsmiljö. De flesta av kurserna ger högskolepoäng.

Läs mer om Fackliga akademins kurser

Partsrådets utbildningar

Partsrådet på det statliga området anordnar vissa arbetsmiljöutbildningar.[Partsrådet, är en ideell förening vars medlemmar är Arbetsgivarverket, OFR/S,P,O samt Saco-S och SEKO.]

Läs mer om Partsrådets arbetsmiljöutbildningar

Intressanta seminarier

Trygghetsstiftelsen och TCO-råden i regionerna anordnar seminarier som kan vara av intresse för dig som förtroendevald i ST.

Läs mer på Trygghetsstiftelsen.

Hitta utbildning

Hitta utbildningar

Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring sammankomster som involverar deltagare med samhällskritiska funktioner har vi valt att ställa in kommande utbildningar och evenemang till och med 31 maj. Håll koll på e-posten som du har registrerad hos oss. Du som är anmäld till en kommande utbildning eller ett kommande evenemang som berörs av beslutet kommer att få mer information där.

Hitta vad du är intresserad av

Facklig grundutbildning del B

För dig som är ny i din roll som förtroendevald inom ST och som gått del A i den fackliga grundutbildningen.
Efter genomförd utbildning har du fått grundläggande kunskaper i arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal, samt kännedom om arbetsmarknadens parter och deras organisation och funktion.

Plats & startdatum

Örebro 2020-04-01 till 2020-04-02

Stockholm 2020-04-15 till 2020-04-16

Göteborg 2020-04-22 till 2020-04-23

Malmö 2020-05-06 till 2020-05-07

Sundsvall 2020-05-12 till 2020-05-13

Norrköping 2020-05-26 till 2020-05-27

Göteborg 2020-06-02 till 2020-06-03

Stockholm 2020-06-16 till 2020-06-17

Stockholm 2020-09-29 till 2020-09-30

Lund 2020-10-20 till 2020-10-21

2020-12-02 till 2020-12-03

Stockholm 2020-12-08 till 2020-12-09

Göteborg 2020-12-14 till 2020-12-15

Stockholm 2020-12-15 till 2020-12-16

Regional samverkan - Digital regionkonferens

Denna regionkonferens kommer att ske digitalt.
Instruktioner för hur du deltar finns i bekräftelsen som skickas ca 14 dagar innan start.

Plats & startdatum

Nässjö 2020-04-01

Lund 2020-04-14

Göteborg 2020-04-15

Luleå 2020-04-20

Umeå 2020-04-21

Sundsvall 2020-04-22

Borlänge 2020-04-23

Örebro 2020-04-24

Uppsala 2020-05-15

Kassörsutbildning - e-utbildning

Ordning och reda på föreningens ekonomi är viktigt i det fackliga arbetet. Det är inte minst en förtroendefråga. Som kassör behöver du därför grundläggande kunskaper om budgetarbete och bokföring, liksom om skatter och deklaration.

Plats & startdatum

Distans 2020-04-06 till 2020-05-07

Facklig grundutbildning del A

Den första delen (A) i den fackliga  grundutbildningen för dig som är ny i din roll som förtroendevald inom ST.
Efter genomförd utbildning har du fått grundläggande kunskaper i arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal, samt kännedom om arbetsmarknadens parter och deras organisation och funktion.

Plats & startdatum

Malmö 2020-04-15 till 2020-04-16

Norrköping 2020-04-28 till 2020-04-29

Göteborg 2020-05-13 till 2020-05-14

Stockholm 2020-05-27 till 2020-05-28

Stockholm 2020-09-01 till 2020-09-02

Malmö 2020-09-22 till 2020-09-23

2020-11-10 till 2020-11-11

Stockholm 2020-11-17 till 2020-11-18

Göteborg 2020-11-24 till 2020-11-25

Att påverka på arbetsplatsen

Att tillsammans med medlemmarna påverka verksamheten på arbetsplatsen är en av de viktigaste uppgifter du har som förtroendevald. Det kan handla om alltifrån verksamhetsförändringar till enskilda medlemmar som du kan behöva företräda.

Plats & startdatum

Stockholm 2020-04-21 till 2020-04-22

Sundsvall 2020-06-03 till 2020-06-04

Göteborg 2020-09-23 till 2020-09-24

Malmö 2020-12-09 till 2020-12-10

Arbetsmiljöutbildning - påbyggnad

Att vara förtroendevald och ha ansvar för arbetsmiljöfrågor handlar inte bara om att arbeta med den fysiska arbetsmiljön. Viktigt är också att arbeta för ett öppet och utvecklande arbetsklimat och balans gällande resurser samt arbetstid som får personalens att må bra. En god arbetsmiljö är en god investering som bidrar till en sund och effektiv organisation.

Plats & startdatum

Stockholm 2020-05-05

Malmö 2020-09-17

Sundsvall 2020-11-18

Teckna lokala kollektivavtal

Att teckna lokala kollektivavtal är en viktig facklig uppgift när det gäller medlemmarnas anställningsvillkor m m. I den här utbildningen får du lära dig grunderna i hur man gör för att teckna lokala kollektivavtal. 

Plats & startdatum

Stockholm 2020-05-19

Kongress 2020

Plats & startdatum

Stockholm 2020-05-26 till 2020-05-28

Skyddsombudsutbildning

En utbildning som ska ge dig mer kunskap om hur du som skyddsombud kan arbeta med arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen.

Plats & startdatum

Göteborg 2020-06-09 till 2020-06-10

Sundsvall 2020-09-15 till 2020-09-16

Lund 2020-11-25 till 2020-11-26

Ordförandeutbildning

Uppdraget som ordförande i en avdelning, sektion eller klubb är ansvarsfullt. Genom ditt ledarskap ska du få styrelsen att fungera så väl att ni tillsammans kan utveckla arbetsplatsen och medlemmarnas villkor.

Plats & startdatum

Stockholm 2020-06-10 till 2020-06-11

Stockholm 2020-10-13 till 2020-10-14

Ny som chef

Utbildningen är inte fullbokad utan anmälan ska göras direkt till ida.meric@st.org

Plats & startdatum

Stockholm 2020-09-28 till 2020-09-29

Omställningsutbildning

Hur går ett omställningsarbete till enligt lagar och avtal, såsom LAS, Turas och omställningsavtal?
I utbildningen går vi igemom vad som ingår i anställningstrygghet och hur ett omställningsarbete faktiskt går till - alltifrån hur lokala omställningsmedel ska bidra till anställdas kompetensutveckling till uppsägning pga av arbetsbrist.

Plats & startdatum

Stockholm 2020-10-01

Arbetsrätt för bolag

Arbetsrätten är ett viktigt fundament i det fackliga arbetet. I den här utbildningen går vi igenom några av de viktigaste lagarna och avtalen för dig som förtroendevald på bolagsområdet.

Plats & startdatum

Stockholm 2020-10-08

Huvudskyddsombudsutbildning

Att vara vald till huvudskyddsombud handlar om att samordna skyddsombuden och att driva arbetsmiljöarbetet strategiskt för en god arbetsmiljö för alla anställda på arbetsplatsen. En god arbetsmiljö är en god investering som bidrar till en sund och effektiv organisation.

Plats & startdatum

Göteborg 2020-11-04 till 2020-11-05

Webbinarium - Valberedning

Valberedningen har en avgörande roll i det fackliga arbetet. Den föreslår personer till de olika fackliga uppdragen, utifrån den kompetens och de erfarenheter som krävs. En viktig del i arbetet är att lyssna in medlemmarnas synpunkter på det fackliga uppdraget.

Plats & startdatum

Distans 2020-11-19