Löneutbildning

Utbildning om hur lönearbetet på arbetsplatsen läggs upp, med stöd av löneavtalet inom arbetsgivarverkets område, RALS (Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet).

Målgrupp, syfte, innehåll och upplägg på kursen Lönearbetet på arbetsplatsen beskrivs kort nedan. För att anmäla dig till en utbildning, klickar du på ikonen Sök utbildning. Du kommer då till en ny sida där du loggar in med personnummer och lösenord. Därefter ser du vilka utbildningstillfällen du kan välja på och anmäla dig till.

Sök utbildning

Syfte och mål

Ge ökad kunskap om hur det lokala facket kan lägga upp lönarbetet under året. Stärka de lokala företrädarna som löneförhandlare och som stöd till medlemmarna i löneprocessen.

Målgrupp

Förtroendevalda inom arbetsgivarverkets område (AgV), med uppdrag att medverka vid lokala avtalsförhandlingar om lön för hela myndigheten (RALS-avtalet).

För att få ut så mycket möjligt av utbildningen bör du ha gått STs grundutbildning för förtroendevalda.

Innehåll

Kursen behandlar följande frågeställningar

  • Hur är avtalet uppbyggt och vad krävs av parterna
  • Löneavtalet RALS och de partsgemensamma kommentarerna
  • Resonemang om hur medlemmarna kan involveras
  • Praktiska råd och tips

Upplägg och kostnader

Utbildningen omfattar en hel dag.

För att så många som möjligt ska få möjlighet att ta del av utbildningen erbjuder vi i första hand plats till en representant från varje myndighet.

STs kansli står för kostnaderna för utbildning, material, lunch och fika. Kontakta din avdelning om du behöver ersättning för resa eller logi (kansliet står inte för dessa kostnader).

Ledighet

Eftersom utbildningen rör relationen arbetstagare - arbetsgivare har du rätt att gå den på betald arbetstid. Du söker ledighet enligt förtroendemannalagen och studieledighetslagen.

Du ska söka senast två veckor före utbildningsstart.

Sök utbildning